Rezultatele preliminare ale Programului de granturi mici pentru ONG-urile de mediu ”Cetățeni activi pentru un mediu sănătos și Justiție verde”

Rezultatele preliminare ale Programului de granturi mici pentru ONG-urile de mediu ”Cetățeni activi pentru un mediu sănătos și Justiție verde”

În anul 2023 au fost demarate opt proiecte în cadrul Programului de granturi mici (PGM) „Cetățeni activi pentru un mediu sănătos și Justiție verde”,  dedicat ONG-urilor de mediu. Acest program este parte a proiectului „O Justiție Verde pentru un mediu protejat și comunități durabile în Republica Moldova”, finanțat de Suedia și implementat de EcoContact. Valoarea totală a bugetului  pentru realizarea celor opt proiecte constituie 2 805 652,00 MDL. Perioada de implementare a PGM este în medie 12 luni.

Amintim că în prima rundă, din cele 16 propuneri de proiect, șapte au fost desemnate spre finanțare, iar în urma celui de-al doilea apel, o singură propunere de proiect a fost admisă spre finanțare, calificându-se sub aspectele tehnice, financiare, capacități operaționale, eficacitate, fezabilitate și sustenabilitate a activităților. Astfel, în rezultatul procesului de selectare, beneficiarii PGM sunt următoarele asociații neguvernamentale:

  • AO. EcoVisio cu proiectul „Creșterea rezilienței comunității s. Volintiri în fața schimbărilor climatice” – r. Ștefan Vodă;
  • AO. Viitorul cu proiectul „Crocmaz pentru Justiție Verde” - r. Ștefan Vodă;
  • AO. Ișcălenii cu proiectul „Gândim global – acționăm local” – r. Fălești;
  • AO. Eco-Razeni cu proiectul „GENERAȚIA ECO pentru un viitor verde și sustenabil!” – r. Ialoveni; 
  • AO. Valea Dragă cu proiectul „Cetățeni activi pentru un sat mai Verde” – r. Cahul; 
  • AO. Perspectiva cu proiectul „Eco Friendly School” – r. Cahul; 
  • AO. Caroma Nord cu proiectul „Monitorizarea aspectelor de mediu și promovarea Justiției verzi în planificarea politicilor locale de dezvoltare la nivelul municipiului Bălți” – mun. Bălți; 
  • AO. LuRenOm cu proiectul „Pădurea – tezaurul generațiilor viitoare”, r. Dubăsari și Grigoriopol.

Scopul PGM vizează susținerea inițiativelor privind soluționarea problemelor de mediu locale, promovarea, sprijinul și facilitarea participării publicului la luarea deciziilor și elaborarea regulamentelor locale cu aspecte de mediu.

Infografic