Revitalizarea Lăpușnei

Revitalizarea Lăpușnei
Donator:

Agenția Elvețiană de Dezvoltare și Cooperare, Agenția Austriacă de Dezvoltare

Parteneri:

Asociația Obștească „EcoContact”, Pro Dezvoltare Rurală

Obiective:
 • Consolidarea capacităților de management a apei, în special a izvoarelor pentru factorii de decizie locali (Comitetul de sub-bazin Lăpușna) și grupurile țintă din sub-bazin;
 • Mobilizarea comunităților și responsabilizarea grupurilor țintă pentru revitalizarea râului și afluenților săi;
 • Creșterea gradului de informare și conștientizare a grupurilor țintă din sub-bazin.
Activități:
 • Organizarea unui set de evenimente pentru membrii Comitetului de sub-bazin Lăpușna;
 • Organizarea și desfășurarea ședințelor Comitetului de sub-bazin;
 • Cartografierea porțiunilor de râu vulnerabile/colmatate pentru acțiunile de salubrizare si a porțiunilor de teren pentru plantări;
 • Desfășurarea acțiunilor de mobilizare a comunităților pentru revitalizarea izvoarelor;
 • Implementarea acțiunilor de mobilizare a comunităților pentru acțiunile de salubritate și plantări în bazinul râului Lăpușna.
Beneficiari:
 • Organele administrației publice locale din localitățile din bazin;
 • Profesorii și elevii din școlile și liceele din zonă;
 • Reprezentanții Consiliilor Raionale: Hâncești, Nisporeni, Leova;
 • Inspecțiile pentru Protecția Mediului la nivel raională;
 • Agenția Apele Moldovei;
 • Reprezentanții Comitetului de Bazin Prut;
 • Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
Rezultate:
 • Sporirea nivelului de  management integrat /în comun al  sub-bazinului râului Lăpușna, prin derularea evenimentelor informative și de conștientizare cu reprezentanții comitetului și grupurilor țintă;
 • Asigurarea realizării campaniei de informare și conștientizare per grup-țintă pentru a majora nivelul de conștientizare și implicare a populației în vederea îmbunătățirii condițiilor de trai și stării sănătății;
 • Consolidarea Comitetului și implementarea Planului de Gestionare al râului Lăpușna pentru asigurarea autosesizării nivelului de responsabilitate, implicare şi drepturi ale tuturor comunităților din regiunea bazinului r. Lăpușna;
 • Organizarea evenimentelor focusate pe ridicarea nivelului de implicare (acțiuni de salubrizare, plantare prin mobilizarea comunității).
Manager de proiect: Ion Marin