Planificare Strategică – Chișinău – Oraș Verde

Planificare Strategică – Chișinău – Oraș Verde
Durată: 09/2018 – în curs de desfășurare
Donator: OSCE

Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)

Obiective:
 • Evaluarea și monitorizarea procesului de dezvoltare urbană durabilă;
 • Asigurarea alternativelor de transport atractive, confortabile și eficiente energetic;
 • Crearea unei infrastructuri rezistente la schimbări climatice;
 • Creșterea eficienței energetice și un management durabil al resurselor și deșeurilor.
Activități:
 • Analiza situației actuale a Municipiului Chișinău, printr-un proces intens de colectare de date referitoare la șapte sectoare principale (transportul public, energie, clădiri publice, apă, deșeuri solide și utilizarea terenurilor);
 • Prioritizarea aspectelor de interes din Municipiul Chișinău, pe baza datelor colectate, a analizei tehnice și a consultărilor cu părțile interesate;
 • Definirea viziunii și a obiectivelor pe termen scurt și mediu, împreună cu propunerea de acțiuni pentru a fi implementate pe o perioadă de 10 ani.
Beneficiari:
 • Cetățenii Republicii Moldova;
 • Societatea civilă;
 • Autoritățile publice locale.
Rezultate:
 • Reînnoirea parcului de autobuze;
 • Conectarea parcurilor și a spațiilor verzi cu o pistă de biciclete;
 • Reabilitarea și întreținerea drumurilor;
 • Extinderea serviciului de colectare în suburbii.