Eveniment de încheiere a proiectului „Îmbunătățirea cooperării comunităților amplasate pe ambele maluri ale râului Nistru prin reducerea riscului cauzat de pesticide în Moldova”

Eveniment de încheiere a proiectului „Îmbunătățirea cooperării comunităților amplasate pe ambele maluri ale râului Nistru prin reducerea riscului cauzat de pesticide în Moldova”
Parteneri:
  • A.O. EcoContact
  • ONG Pelikan

Asociația obștească EcoContact din Chișinău și Organizația Pelikan din Bender activează în calitate de Centre Aarhus, având o amplă experiență de implementare a proiectelor de mediu în regiune, inclusiv în domeniul gestionării pesticidelor.

Un proiect de succes, implementat în parteneriat de către AO EcoContact și ONG Pelikan, își încheie activitatea după un an de implementare (octombrie 2019 – septembrie 2020). Proiectul a fost realizat cu suportului financiar al Ambasadei Marii Britanii la Chișinău prin Fondul pentru prevenirea Conflictelor, Susținerea Stabilității și Securității. Scopul principal al proiectului a fost de a contribui la sporirea colaborării între comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului, prin reducerea și prevenirea riscurilor generate de pesticidele învechite (și nu doar) pentru sănătatea umană și a mediului. De asemenea, partenerii de proiect și-au propus să extindă beneficiile în urma realizării acțiunilor de proiect, sporind astfel îmbunătățirea relațiilor bilaterale dintre autoritățile de pe ambele maluri ale râului Nistru. Printre cele mai relevante activități se numără: campania de informare, acțiuni de sporire a gradului de conștientizare a populației cu privire la riscurile de intoxicare cu pesticide învechite și/sau substanțe toxice în uz curent; revizuirea cadrului legislativ existent în domeniul gestionării pesticidelor.

Pesticidele învechite și Poluanții Organici Persistenți constituie un motiv major de îngrijorare cu privire la sănătatea umană și a mediului. Se cunoaște că pesticidele și poluanții au fost folosiți pe larg în perioada sovietică, însă departe de a fi gestionați în mod corespunzător. La momentul actual multe dintre substanțele chimice periculoase, fie sunt interzise la nivel internațional, fie au fost scoase din uz, întrucât termenul de depozitare al acestora este depășit.

În acest context, implementarea activităților au adus o serie de beneficii atât pentru autoritățile care lucrează în domeniu, cât și  pentru comunitățile, fermierii, cetățenii înscriși în grupurile-țintă vizate de proiect.

O altă realizare importantă care a avut loc datorită proiectului, a fost transferul de experiență și bune practici cu privire la gestionarea pesticidelor, de la specialiștii de pe malul drept, la reprezentanții ce activează în domeniu pe malul stâng al Nistrului. De asemenea, au fost întreprinse măsuri de sporire a gradului de conștientizare cu privire la potențialele efecte negative, urmare a expunerii la pesticidele învechite și/sau a folosirii necorespunzătoare a substanțelor toxice. Totodată, au avut loc și câteva vizite în teritoriu, cu participarea reprezentanților populației și a factorilor-interesați; în cadrul vizitelor au fost diseminate materiale informative editate pe perioada implementării proiectului. De asemenea, au fost elaborate trei spoturi video (în limbile română și rusă), care au fost, ulterior, difuzate pe diferite canale media, acoperind un public mai larg.

Componenta de instruire realizată în cadrul proiectului a fost dedicată specialiștilor din Transnistria, care au beneficiat de suportul calificat al echipei de experți din Chișinău. Este bine cunoscut faptul că măsurile practice ar trebui executate continuu, având și o alocare a surselor financiare; acestea ar trebui realizate pe baza cadrului legal existent, precum și pe introducerea de recomandări concrete pentru a fi implementate de către autoritățile competente.

În context, Ambasadorul Marii Britanii la Chișinău, Dnul Steven Fisher, și-a exprimat încrederea că „Rezultatele proiectului vor contribui la implementarea priorităților regionale și naționale și vor consolida parteneriatul de încredere între cele două maluri ale râului Nistru”

Tot în cadrul proiectului a fost posibilă reambalarea pesticidelor – acțiuni care au fost efectuate în localități din stânga Nistrului, conform standardelor internaționale, de către compania Geocoma, cu sprijinul oferit de misiunea OSCE în Moldova. Astfel, circa 235 de tone de pesticide au fost reambalate și două camioane cu pesticide sunt în drum spre orașul Hamburg (Germania), unde vor fi incinerate conform cerințelor internaționale.

Rezultatele atinse în cadrul proiectului sunt relevante pentru strategiile de cercetare aplicate la nivel național și internațional și pot fi preluate pentru replicarea activităților similare în alte proiecte.

Evenimentul de încheiere a proiectului a avut loc în data de 18 Septembrie 2020, la Chișinău (la Summit Events & Conference Center) și, în paralel, la Tiraspol (Conference Hall of Hotel Rossia).

119704646 916992758791832 8127431113838191166 N

Capture7

Capture25

Dsc 0248 Scaled

Dsc 0251 Scaled

Dsc 0254 Scaled

Dsc 0257 Scaled

Dsc 0258 Scaled

Dsc 0264 Scaled

Dsc 0299 Scaled