Contracararea infracțiunilor ecologice pentru un mediu curat

Contracararea infracțiunilor ecologice pentru un mediu curat
Numărul Grantului: G15122/27/07/2021
Durată: Septembrie 2021 – Februarie 2022
Donator: Fundația Soros Moldova

Proiect susținut de Fundația Soros Moldova

Obiective:

Obiectivul 1. Evaluarea situației actuale în domeniul investigării infracțiunilor ecologice (cu accent pe cauzele din domeniul gestionării apei, gestionării zonelor verzi și fondului forestier, și gestionării deșeurilor rezultate în urma activității de construcție).

Obiectivul 2. Promovarea mecanismelor adecvate de investigare și aplicare a cadrului normativ punitiv pentru gestionarea frauduloasă a apei, a zonelor verzi și a fondului forestier, a deșeurilor rezultate în urma activității de construcție.

Activități:

Activități în cadrul Obiectivului

Elaborarea unui Studiu (Gap Analyses) și unei foi de parcurs (Road Map) care va oferi o imagine de ansamblu actualizată privind provocările materiale și procedurale asupra conducerii și exercitării urmăririi penale, a prezentării învinuirii în instanța de judecată pe cazurile de infracțiuni ecologice. Cercetarea va reflecta în deosebi activitatea și provocările Procuraturii Generale, Secția „Investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice” și a Procuraturilor teritoriale, sesizate în perioada 2017-2021.

Activități în cadrul Obiectivului 1 

Realizarea unei campanii de informare și advocacy. Foaia de Parcurs elaborată va servi drept instrument principal pentru realizarea unei campanii de informare și advocacy în procesul de înlăturare a barierelor pentru aplicarea mecanismelor normative/procesuale/ tehnice privind investigarea cauzelor ecologice.

Beneficiari:

Beneficiari direcți:

 • Procurorii implicați în investigarea infracțiunilor ecologice;
 • Procuratura Generală (Secția „Investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice”);
 • Inspectoratul pentru Protecția Mediului.

Beneficiari indirecți:

 • Agenția ”Apele Moldovei” și Agenția ”Moldsilva”;
 • Ministerul Mediului și Ministerul Justiției;
 • ONG-urile de mediu.
Rezultate:

Rezultate așteptate

 • lacune/bariere în investigarea crimelor ecologice identificate;
 • recomandări formulate privind ajustarea cadrului normativ identificat în Studiu Gap Analyses realizat și planificat în cadrul Foii de parcurs;
 • măsuri stabilite privind ajustarea cadrului normativ;
 • asumarea responsabilității de către factorii interesați în promovarea și lansarea procesului de reformă în domeniul justiție de mediu;
 • grad sporit de conștientizare a situației în domeniul investigațiilor din partea autorităților publice centrale și legislative;
 • grad sporit de informare a publicului în domeniul investigării crimelor ecologice.
Manager de proiect: Anna Cazacu

Scopul proiectului constă în declanșarea procesului de revizuire a normelor procesual penale în domeniul infracțiunilor ecologice și impulsionarea dezbaterilor în jurul eficienței legislației, și a practicilor penale menite să contracareze crimele împotriva naturii și a mediului sănătos de viață.

Descarcă Fișiere
Factsheet Proiect Fin