Consolidarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în Rezervația Biosferei „Prutul de Jos”

Consolidarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în Rezervația Biosferei „Prutul de Jos”
Durată: 01/12/2019 –30/11/2022
Donator:

Agenția Austriacă de Dezvoltare

Obiective:
 • Gestionarea durabilă a rezervației biosferei „Prutul de Jos”, din zona naturală protejată, ținând cont de impactul schimbărilor climatice;
 • Oferirea serviciilor ecosistemice pentru comunitățile locale.
Activități:
 • Realizarea evaluării rezervației biosferei „Prutul de Jos”, pe aspecte de vulnerabilitate la schimbările climatice, corelate pe dimensiunea de gen și din punct de vedere al incluziunii sociale;
 • Cartografierea punctelor critice din perspectiva vulnerabilității și  zonelor de conflict;
 • Integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în documentele de politică locală, bazate pe evaluarea vulnerabilității la schimbările climatice;
 • Proiectarea, procurarea și implementarea intervențiilor prioritare de adaptare climatică prin punerea în aplicare a documentelor tehnice și  de politici relevante ariei de implementare a proiectului.
Beneficiari:
 • Autoritățile Publice Locale;
 • Autoritățile Publice Centrale;
 • Gospodăriile, inclusiv grupurile vulnerabile, precum bărbații și femeile, persoanele în etate și persoanele cu nevoi speciale;
 • Locuitorii din aria de implementare a proiectului.
Rezultate:
 • Rezistența la schimbările climatice a rezervației biosferei din zona naturală protejată „Prutul de Jos” este consolidată, iar comunitățile și autoritățile locale și-au sporit capacitățile de adaptare la schimbările climatice;
 • Riscurile legate de schimbările climatice au fost identificate, iar măsurile prioritare de adaptare au fost puse în aplicare în mod participativ, în cadrul rezervației biosferei „Prutul de Jos”;
 • Sporirea informării și gradului de sensibilizare cu privire la valoarea ariei protejate și serviciile ecosistemice ale acesteia din perspectiva impactului schimbărilor climatice;
 • Consolidarea capacităților actorilor la nivel local și național (femei și bărbați), în ceea ce privește rezistența la schimbările climatice și gestionarea eficientă a rezervației biosferei din zona naturală protejată „Prutul de Jos”;
 • Consolidarea cadrului instituțional și de reglementare pentru gestionarea integrată a rezervației biosferei „Prutul de Jos” și a sub-bazinului râului Frumoasa-Crihana precum și administrarea acestora într-un mod participativ.
Manager de proiect: Ecaterina Melnicenco
Noutăți
Evenimente
Achiziții
Publicații