Centrul de Consultanţă şi Informaţii de Mediu Aarhus

Centrul de Consultanţă şi Informaţii de Mediu Aarhus
Durată: 05/01/2014 – în curs de desfășurare
Donator: OSCE

Misiunea OSCE în Moldova

Parteneri:

Asociația Obștească „EcoContact”

Obiective:
 • Acordarea asistenței în implementarea principiilor Convenției de la Aarhus în Republica Moldova;
 • Consolidarea guvernanței în domeniul mediului prin înființarea centrului Aarhus la Chișinău;
 • Promovarea punerii în aplicare a Convenției de la Aarhus printr-un dialog activ între Guvern, ONG-uri și publicul larg;
 • Promovarea accesului la informații privind mediul și creșterea participării publicului la procesul de luare a deciziilor;
 • Promovarea implementării la nivel național a Protocolului privind evaluarea strategică de mediu (SEA) al Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier.
Activități:
 • Asistarea în elaborarea raportului pe țară în implementarea Convenției;
 • Organizarea / facilitarea evenimentelor de promovare a Convenției;
 • Participarea în lucrările celor 2 grupuri de lucru create pe lângă Ministerul Mediului în implementarea Convenției;
 • Organizarea instruirilor, elaborarea materialelor didactice şi teoretice pe componentele Convenției;
 • Elaborarea ghidurilor de aplicare a Convenției de către sectorul asociativ;
 • Asigurarea elaborării participative a studiului de fezabilitate pe Protocolul  PRTR în  Moldova;
 • Crearea şi menținerea rețelei de ONG-uri ca instrument de schimb de informație, transfer de cunoștințe şi parteneriate;
 • Promovarea amendamentelor la cadrul legislativ de mediu;
 • Implicarea în elaborarea cadrului legislativ de mediu, inclusiv şi celor planificate conform Acordului de Asociere UE-MD;
 • Efectuarea avizelor publice pentru proiectele de legi sau ale documentelor politice de mediu.
Beneficiari:
 • Autoritățile locale;
 • ONG-urile;
 • Publicul larg.
Rezultate:
 • Crearea Centrului Aarhus la Chișinău;
 • Promovarea și evaluarea Protocolului privind registrele emisiilor și transferurilor de poluanți (PRTR);
 • Informarea ONG-urilor despre Convenția de la Aarhus și protecția mediului;
 • Colectarea cazurilor de violare a legislației de mediu prin prisma neaplicării principiilor Convenției și înaintarea acestora în instanța de judecată;
 • Crearea rețelei de ONG-uri ca instrument de schimb de informație, transfer de cunoștințe și parteneriate.