Termeni de referință pentru companiile interesate de elaborarea a două produse video

Termeni de referință pentru companiile interesate de elaborarea a două produse video

Termeni de referință pentru selectarea unei companii care să elaboreze două materiale video (de tip animație) privind impactul negativ al infracțiunilor ecologice asupra mediului.

Sarcină: Elaborarea a 2 (două) materiale video de tip animație pentru informarea și sensibilizarea populației privind impactul negativ al crimelor ecologice asupra mediului și a sănătății umane. Materialele vor fi realizate în cadrul proiectului „Contracararea infracțiunilor ecologice pentru un mediu curat” susținut de Fundația Soros Moldova.

Asociația Obștească: EcoContact

Raportare către: AO EcoContact, Consultant Comunicare

Tipul serviciului: Contract de prestare de servicii  

Perioada estimată pentru realizarea sarcinii: Octombrie 25, 2021 – Decembrie 01, 2021

Limbile de lucru: Română cu subtitrare în limba rusă

Context

AO EcoContact implementează, în perioada Septembrie 2021 – Februarie 2022, proiectul „Contracararea infracțiunilor ecologice pentru un mediu curat” cu susținerea Fundației Soros Moldova.

Scopul proiectului este declanșarea procesului de revizuire a normelor procesual penale în domeniul infracțiunilor ecologice și impulsionarea dezbaterilor în jurul eficienței legislației, și a practicilor penale menite să contracareze crimele împotriva naturii și a mediului sănătos.

O.1. Evaluarea situației actuale în domeniul investigării infracțiunilor ecologice.

O.2. Promovarea mecanismelor adecvate de investigare și aplicare a cadrului normativ punitiv pentru gestionarea frauduloasă a apei, a zonelor verzi și a fondului forestier, a deșeurilor rezultate în urma activității de construcție.

Scopul contractului

Sarcina ce ține de elaborarea materialelor video se înscrie în componenta a doua de proiect, care prevede sensibilizarea opiniei publice și creșterea gradului de conștientizare a populației vis-a-vis de infracțiunile ecologice, care ne afectează pe noi toți.

Compania selectată va oferi servicii de conceptualizare și elaborare a două materiale video de tip animație, care se vor axa pe Foaia de parcurs și Studiul (Gap Analyses) - de asemenea, realizate în cadrul proiectului - cu accent pe cazuri infracționale din domeniul gestionării apei, zonelor verzi și fondului forestier, precum și gestionării deșeurilor rezultate în urma activității de construcție.

În acest sens, în procesul de creare a conceptului materialelor, Compania va coordona informația direct cu persoana responsabilă de Comunicare și indirect, cu coordonatorul de proiect din cadrul AO EcoContact.   

Cerințe cu referire la elaborarea materialelor video:

 1. Materialele video vor fi elaborate în limba română cu asigurarea subtitrării în limba rusă.
 2. Versiunea finală va fi coordonată cu echipa AO EcoContact și încuviințată de aceasta, urmare a aprobării donatorului de proiect.
 3. Compania va elabora imagini de Stop-Cadru (Cover-uri sau imagini grafice) pentru publicarea și difuzarea animațiilor pe rețele de socializare ale Asociației: Facebook, Instagram, Youtube, etc.
 4. Materialele vor fi elaborate în conformitate cu manualul de vizibilitate a donatorului și cerințele indicate cu privire la livrabile.
 5. Materialele vor fi predate către AO EcoContact în format TV și WEB. De asemenea, la solicitare, va fi predată și o versiune de lucru a materialelor.

Cerințe tehnice

Durata: 30 de secunde

Tipul: animație

Pe fundal va fi: sonorizare și dublare (narator), grafică dinamică, titre, muzică

Formate pentru difuzare la TV și pe web.

Timp de realizare a sarcinilor

Materiale Video de tip animație

Timp de realizare

Elaborarea conceptului pentru 2 (două) materiale video, care include scenariul, tipul de vizualizare și alte aspecte relevante, la solicitare

25 octombrie - 03 noiembrie 2021

Elaborarea schiței pentru cele 2 (două) materiale video care vor fi prezentate echipei de proiect

03- 24 noiembrie 2021

Aprobarea a 2 (două) materiale video de către donator/echipa de proiect

24 noiembrie – 01 decembrie 2021

Plata integrală va fi efectuată la livrarea materialelor în versiune finală, ulterior aprobării de către donator și echipa de proiect a Asociației EcoContact. 

Cerințele față de companie

Companiile eligibile participante la concurs sunt specializate în prestarea serviciilor solicitate. Companiile candidate vor demonstra experiență anterioară în domeniu, și anume:

 • Experiență de minim trei ani în elaborarea animațiilor, inclusiv cu mesaje pro sănătate și de promovare a protecției mediului, și cu o experiență anterioară de colaborare cu instituții publice și organizații neguvernamentale.
 • Să dispună de o echipă de profesioniști cu experiență în realizarea animațiilor.
 • Să dispună de echipament și infrastructură necesară pentru producerea animației.
 • Să aibă capacitatea de a lucra în termeni de timp restrânși.
 • Să respecte termenul de executare convenit pentru realizarea sarcinii și să livreze materialele solicitate, conform cerințelor expuse mai sus.

Conținutul dosarului de participare la concurs va include:

 • Portofoliul companiei aplicante
 1. CV-ul companiei,
 2. Lista clienților relevanți,
 3. Trei referințe din partea altor beneficiari și
 4. O listă de link-uri către alte materiale video similare elaborate.
 • Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Agenția Servicii Publice.
 • Date de contact ale companiei si rechizitele bancare ale acesteia.
 • Oferta tehnică ce va descrie viziunea aplicantului cu privire la realizarea animației, precum și lista echipamentelor disponibile pentru realizarea cu succes a sarcinilor.
 • Ofertă financiară totală în MDL (suma trebuie să includă TVA) pentru realizarea întregului spectru de sarcini conform Termenilor de referință.

Termenul de Depunere al pachetului de documente este 17 octombrie 2021, ora 18.00.

Documentele vor fi expediate la adresa de e-mail procurari@ecocontact.md. Informații adiționale pot fi solicitate la adresa de e-mail a persoanei de referință Anna Cazacu: anna.cazacu@ecocontact.md sau la numărul de telefon (+373) 022996162.