Termen prelungit: cererea ofertelor de preț pentru efectuarea unui sondaj de percepție socială

Termen prelungit: cererea ofertelor de preț pentru efectuarea unui sondaj de percepție socială

A.O. EcoContact solicită oferta de preț pentru elaborarea unui sondaj de percepție socială în rândul autorităților centrale și locale, a mediului de afaceri, a ONG-urilor și a juriștilor cu privire la examinarea și soluționarea problemelor de mediu, precum și aplicarea legislației de mediu la nivel local.

Concursul este deschis pentru persoane fizice și juridice, conform criteriilor de eligibilitate descrise la punctul 6.

 1. Despre proiect

Sondajul este parte a proiectului „O justiție verde pentru un mediu protejat și comunități durabile în Moldova”, implementat de Asociația Obștească EcoContact, în parteneriat cu Ministerul Mediului al Republicii Moldova, cu suportul financiar al Suediei. Proiectul își propune să contribuie la îmbunătățirea cadrului legal și instituțional al guvernanței și al justiției de mediu prin promovarea unei implicări mai active și a unei cooperări mai strânse din partea tuturor actorilor-cheie în domeniul protecției mediului, la nivel național și local. Acest lucru va avea un impact pozitiv asupra capacității de reglementare și asupra consolidării capacităților instituționale a autorităților competente naționale și regionale. De asemenea, vor fi îmbunătățite mecanismele de aplicare a legislației de mediu. 

 1. Obiective de bază
 • Colectarea de date credibile cu actorii principali ai proiectului și beneficiarii indirecți, care vor servi drept bază pentru scrierea strategiei de comunicare.
 • Realizarea raportului de interpretare a datelor, care va sta la baza dezvoltării mesajelor și a campaniilor de promovare.
 1. Obiective specifice

În cadrul sondajului vor fi formulate întrebări care vor viza:

 • Starea guvernanței și justiției de mediu în Republica Moldova;
 • Evaluarea capacităților autorităților publice implicate în realizarea guvernanței și justiției de mediu;
 • Implementarea, respectarea și aplicarea legislației de mediu;
 • Modalități de prevenire și atenuare a daunelor aduse mediului.

Sondajul va fi efectuat la nivel local, în cele 7 raioane de intervenție a proiectului: (Cahul, Ștefan-Vodă, Căușeni, Hîncești, Bălți, Ialoveni, Fălești) și va viza reprezentanții consiliilor raionale, ai APL, ai inspectoratului pentru protecția mediului, polițiști, procurori și judecători, reprezentanți ai grupurilor de inițiativă și ONG-uri locale interesate de justiția echitabilă, precum și reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior (Cahul, Bălți, Chișinău).

 1. Responsabilități cheie
 • Înregistrarea principalelor părți interesate pentru realizarea sondajului;
 • Elaborarea întrebărilor pentru sondaj care vor răspunde la principalii indicatori ai activităților de sensibilizare;
 • Efectuarea unui sondaj local pentru a obține opiniile părților interesate din zona de implementare cu privire la aspectele relevante privind justiția de mediu;
 • Furnizarea de tabele și de analize de susținere privind principalii indicatori ai activităților de sensibilizare;
 • Realizarea raportului de sondaj pe baza datelor / indicatorilor cantitativi și calitativi;
 • Sondajul privind percepția socială ar trebui să ia în considerare egalitatea de gen, garanțiile de mediu și incluziunea socială a grupurilor vulnerabile.
 1. Livrabile
 • Elaborarea proiectului de studiu și a sondajului.
 • Elaborarea unui raport inițial (raport inițial cu metodologia).
 • Realizarea de anchete cantitative, calitative, interviuri calitative și grupuri de discuții cu persoane identificate.
 • Finalizarea și prezentarea raportului final al sondajului, inclusiv recomandări pentru strategia de comunicare și indicatori pentru cadrul de monitorizare și evaluare.
 1. Cerințe față de ofertant
 • Experiență în efectuarea de cercetări și anchete în cadrul unor organizații/instituții naționale și internaționale recunoscute (cerință opțională), în special în domenii tematice similare.
 • Capacitatea de analiză a datelor, utilizând instrumente statistice actualizate în scopul construirii unei baze de date fiabile.
 • Capacitatea de a lucra sub presiune și de a răspunde la nevoile în schimbare.
 • Capacitatea demonstrată de a respecta termenii limită.
 • Referințe tangibile ale unor misiuni similare anterioare, cu precădere în ultimii 3 ani.
 • Experiență în conducerea grupurilor de discuții.
 • Experiență în interviuri calitative.
 • Capacitatea de a analiza, planifica, de a comunica eficient oral și în scris, de a redacta rapoarte, de a rezolva probleme, de a organiza și de a obține rezultatele așteptate, de a se adapta la medii diferite (culturale, economice, politice și sociale).
 • Cunoașterea fluentă a limbilor engleză, română și rusă, oral și în scris.
 1. Oferta tehnică
 1. CV-ul și alte date generale despre ofertant (date de contact, portofoliul de clienți și alte date relevante despre ofertant).
 2. Metodologia de eșantionare a sondajului de opinie elaborată, descrierea metodelor de colectare și procesare a datelor, inclusiv calendarul indicativ.
 3. Metodologia de realizare a focus grupurilor.
 4. Exemple de cercetări sociologice (sondaje de opinie, focus grupuri), efectuate de ofertant în ultimii 3 ani (relevante prezentului anunț) pentru a confirma experiența anterioară în efectuarea cercetărilor similare, analiza statistică a datelor colectate și de elaborare a rapoartelor.
 1. Oferta financiară

Prețurile vor fi indicate în EUR.

Tarifele indicate în ofertă vor fi fixe și nu vor putea fi schimbate după  prezentarea ofertei de participare la prezentul concurs.

Perioada de desfășurare a sondajului: 30 ianuarie – 31 martie 2023.

Termen limită pentru depunerea ofertelor este 26 ianuarie 2023, ora 11:00. Oferta de participare la concurs  va fi expediată prin e-mail la: tatiana.gumene@ecocontact.md.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +373 22 996 162 sau la adresa de e-mail: tatiana.gumene@ecocontact.md.