Registrul național al Emisiilor și al Transferului de Poluanți (RETP) în Republica Moldova

Registrul național al Emisiilor și al Transferului de Poluanți (RETP) în Republica Moldova

La 22 octombrie 2021, în cadrul Ședinței Parților PRTR (MoP 4) a fost prezentat proiectul „Îmbunătățirea registrelor de emisii și transfer a poluanților în țările din Balcanii de Vest și Republica Moldova”, unde EcoContact este partener. De altfel, țările - iar în cazul nostru, Republica Moldova - vor beneficia de suport pentru a-și dezvolta și actualiza PRTR, oferind autorităților de resort (Agenția de Mediu), operatorilor și OSC-urilor posibilitatea de a implementa Registrul PRTR electronic și raportarea integrată.  Ca rezultat, autoritățile responsabile vor avea un PRTR- funcțional, cu raportări periodice efectuate on-line de către operatori, iar publicul va avea posibilitatea să acceseze informații privind amplasamentul întreprinderilor și date de mediu (emisii, generate și transfer de deșeuri, epurarea apelor etc). Proiectul a fost prezentat de expertul internațional Magdolna Toth Nagy și în Republica Moldova este implementat prin intermediul A.O. EcoContact/Centrul de Informare și de Consultanță de Mediu Aarhus.

Mai multe despre PRTR - Registrul național al Emisiilor și al Transferului de Poluanți (RETP).

Protocolul CEE privind Registrul Național ale Emisiilor și al Transferului de Poluanți a fost adoptat la ședința părților Convenției Aarhus din 23 mai 2003, în cadrul Conferinței ministeriale „Mediu pentru Europa” de la Kiev. Sistemul informațional RETP prezintă date sistematizate despre emisiile de poluanți în aer, apă, sol și sursele difuze precum și transferurile de deșeuri și poluanți din apele reziduale în afara amplasamentului, raportate de către operatorii industriali care desfășoară una sau mai multe dintre activități.

Scopul RETP constă în oferirea accesului deschis la informații privind poluarea mediului, emisiile de poluanți în aer, apă, sol și sursele difuze și transferul de deșeuri și poluanți, precum și în facilitarea accesului factorilor de decizie, instituțiilor publice, agenților economici, dar și publicului larg la aceste informații.

Odată cu aprobarea Legii Nr. 99, 26.04.2013 privind ratificarea Protocolului RETP la Convenția Aarhus, Republica Moldova și-a asumat responsabilitatea de a-l implementa. Legea atribuie Ministerului Mediului competența și responsabilitatea de colectare a informațiilor privind emisiile de poluanți și transferul acestora, elaborarea și menținerea unui registru național al emisiilor și transferurilor, precum și asigurarea colaborării și raportării la nivel internațional, în conformitate cu prevederile Protocolului.