Recomandările EcoContact privind problema defrișărilor ilegale

Recomandările EcoContact privind problema defrișărilor ilegale

Cum puteți verifica dacă tăierile de arbori sunt legale sau ilegale?

Există câteva modalități prin care se poate verifica dacă tăierile sunt legale sau ilegale:

  • Solicitați informații de la persoana responsabilă de executarea lucrărilor de tăiere a arborilor sau de la Autoritatea publica locală (dacă acțiunea are loc pe terenurile deținute de aceasta).
  • Contactați Agenția de Mediu pentru a obține informații despre autorizațiile emise pentru tăieri în zona respectivă sau solicitați informații de la Agenția Moldsilva (dacă aceste lucrări se efectuează în fondul forestier).
  • Verificaţi registrele publice disponibile online pentru a vedea dacă a fost eliberată autorizația pentru tăieri. Actele permisive eliberate de Agenția de Mediu pe ani | Agenția de Mediu (gov.md)
  • Consultați actele normative cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier şi vegetația forestieră din afara fondului forestier pentru a vă asigura că tăierile sunt în conformitate cu acestea: HG27/2004 (legis.md)
  • Puteţi raporta orice tăieri ilegale către Inspectoratul pentru Protecția Mediului (linia fierbinte – 022-22-69-51) sau către organizații neguvernamentale din domeniul protecției mediului.

Informați-vă corect și nu distribuiți informații eronate!

Tăierile de arbori sunt legale dacă sunt efectuate în baza autorizațiilor eliberate de autoritățile abilitate.

Cum puteți sesiza autoritățile în legătură cu tăierile ilegale?

Pentru a sesiza autorităţile în legătură cu tăierile ilegale, puteți întreprinde următorii pași:

  • Raportați tăierile către Inspectoratul de Poliție sau către Inspectoratul pentru Protecția Mediului, care vor investiga şi vor lua măsurile necesare în cazul în care acțiunea se confirmă a fi ilegală.
  • Puteţi contacta organizaţii neguvernamentale din domeniul protecției mediului pentru a solicita ajutor în sesizarea autorităţilor competente.

Sesizarea autorităților este un pas important în oprirea tăierilor ilegale şi în protejarea mediului şi a biodiversității.

Asiguraţi-vă că aveţi informaţiile necesare pentru a face o sesizare cât mai detaliată şi cât mai relevantă.

Care este procedura de stabilire a contravenției și pedepsele aplicate în legatură cu tăierile ilegale?

Procedura de constatare a contravenției şi cuantumul sancțiunilor în cazul tăierilor ilegale sunt reglementate de Codul Contravențional.

În general, dacă se constată că a fost comisă o contravenție prin tăierea ilegală a arborilor, autoritățile competente vor lua măsuri pentru a sancționa făptuitorul. Sancțiunea poate fi aplicată sub formă de amendă, muncă neremunerată în folosul societății sau alte tipuri de sancțiuni contravenționale.

Dacă tăierile ilegale sunt calificate drept infracțiune, făptuitorul poate fi tras la răspundere penală.

Pedepsele aplicate pentru tăierile ilegale pot varia în funcţie de gravitatea faptei precum și de alţi factori, inclusiv dacă tăierile au fost comise de persoane cu statut special sau dacă au cauzat consecințe negative mediului şi biodiversității.

Conform datelor Inspectoratului pentru protecția mediului, pe parcursul anului 2022, în Republica Moldova, volumul total de lemn tăiat ilegal constituie – 3 831m,3 iar valoarea amenzilor înaintate – 4 401 850lei. Totodată,  prejudiciul cauzat mediului constituie 2 212 994 lei.

VIDEO