Progresele în implementarea planurilor sectoriale de acțiuni anticorupție în domeniul protecției mediului și cel vamal au fost analizate în cadrul unor evenimente online

Progresele în implementarea planurilor sectoriale de acțiuni anticorupție în domeniul protecției mediului și cel vamal au fost analizate în cadrul unor evenimente online
Progresele în implementarea planurilor sectoriale de acțiuni anticorupție în domeniul protecției mediului și cel vamal au fost analizate astăzi în cadrul unor evenimente online.
Asociația Obștească EcoContact a prezentat rezultatele raportului alternativ de monitorizare a felului în care autoritățile au îndeplinit prevederile planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul protecției mediului. Un alt ONG – Asociația Media Guard din Moldova, a prezentat raportul alternativ pentru domeniul vamal. La discuții au participat reprezentanți ai Centrului Național Anticorupție, Serviciului Vamal, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenției de Mediu, sectorului asociativ etc.
Autorii rapoartelor de monitorizare au relevat că, la nivel sectorial, multe acțiuni anticorupție, în special cele care țin de instruiri tematice, au termen de executare depășit, acest fapt datorându-se, cel mai probabil, pandemiei și restricțiilor impuse de aceasta. Totodată, potrivit constatărilor monitorizării, unele autorități dau dovadă de o atitudine formală față de realizarea unor acțiuni din planurile sectoriale, iar în alte cazuri acestea nu au capacități și resurse suficiente pentru implementarea documentelor anticorupție. De asemenea, s-a constatat pe alocuri o colaborare deficitară și ineficientă între instituțiile responsabile de implementarea planurilor de acțiuni.
Rezultatele monitorizării mai arată că unele autorități nu asigură pe deplin accesul la informație. Astfel, în unele cazuri, răspunsurile acordate la solicitările de informație sunt generaliste, iar solicitanții au nevoie să se documenteze suplimentar pentru a colecta datele de care au nevoie. Majoritatea informației este plasată tardiv pe paginile web, iar la unele compartimente lipsește în totalitate.
S-a mai constatat că instituțiile din domeniul vamal și cele care sunt responsabile de protecția mediului nu sunt suficient de transparente în ceea ce privește activitatea internă, verificările efectuate, acțiunile întreprinse în privința angajaților care comit ilegalități etc.
Autorii rapoartelor au recomandat autorităților publice să asigure un dialog constructiv între instituții, să asigure actualizarea informațiilor plasate pe paginile web, să creeze, la nivel de instituție, posibilități pentru perfecționare continuă a calificării profesionale a angajaților, să asigure participarea periodică la instruiri, precum și la programe de dezvoltare profesională a funcționarilor publici. Reprezentanții sectorului asociativ au mai recomandat și crearea unui mecanism de colectare continuă a datelor și indicatorilor pe implementare a planurilor de acțiuni.
Activitatea se înscrie în proiectul „Lupta împotriva corupției prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, implementat de PNUD, cu suportul Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.
Sursa: UNDP