Poziția EcoContact: INSTRUCȚIUNE cu privire la clasificarea rezervelor exploatabile și resurselor prognozate de ape subterane potabile, tehnice și minerale

Poziția EcoContact: INSTRUCȚIUNE cu privire la clasificarea rezervelor exploatabile și resurselor prognozate de ape subterane potabile, tehnice și minerale

În vederea implementării art. 49 al Codului subsolului nr. 3/2009, în scopul utilizării raționale și complexe a subsolului, a fost elaborată instrucțiunea privind clasificarea rezervelor şi resurselor prognozate de substanțe minerale utile. Aceasta stabilește:

  • principiile unice de calculare și evaluare economico- geologică;
  • principiile de evidenţă de stat a zăcămintelor de substanţe minerale utile, în conformitate cu importanţa lor din punct de vedere industrial şi cu gradul de cercetare geologică şi economico-geologică;
  • principiile de bază pentru evaluarea cantitativă a resurselor prognozate de substanţe minerale utile;
  • determină condiţiile de pregătire a zăcămintelor cercetate pentru valorificare industrială;

Prezentul proiect de ordin conține 2 anexe: anexa nr. 1 la ordin – ,,Instrucțiunea cu privire la clasificarea zăcămintelor și resurselor prognozate de substanțe minerale utile solide” și anexa nr.2 la ordin – ,,Instrucțiunea cu privire la clasificarea zăcămintelor și resurselor prognozate de ape subterane potabile, tehnice și minerale”. Proiectul dat nu este unul absolut nou; de altfel, instrucțiunile respective au fost aprobate anterior ca anexe la ordinul Ministerului Mediului nr.35 din 04.05.2008. Totuși, ținem să menționăm că dispozițiile acestora au suferit anumite modificări.

Dacă am face o analiză comparativă a legislației naționale cu cea internațională privind clasificarea rezervelor exploatabile și resurselor prognozate de ape subterane potabile, tehnice și minerale, ar fi evident faptul că reglementările instrucțiunii cu privire la clasificarea zăcămintelor și resurselor prognozate de ape subterane potabile, tehnice și minerale are puține tangențe cu legislația Uniunii Europene, însă am putea evidenția lesne similitudini în legislația Federației Ruse: Приказ МПР РФ от 30 июля 2007 г. № 195 „Об утверждении Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод”.

Totuși, este incontestabil faptul că divizarea propusă de legiuitorul moldovean poartă un caracter individual, aceasta fiind adaptată la situația economico-geologică a Republicii Moldova. Astfel, spre exemplu, în dependență de complexitatea structurii geologice și condițiilor hidrogeologice, zăcămintele de ape subterane sunt clasificate în proiectul de instrucțiune sus-vizat în trei categorii, pe când legiuitorul Federației Ruse delimitează patru grupuri în acest sens:

  1. grupul I: zăcămintele de ape subterane cu o structură geologică simplă;
  2. grupul II: zăcămintele de ape subterane cu o structură geologică dificilă;
  3. grupul III: zăcămintele de ape subterane cu o structură geologică foarte dificilă;
  4. grupul IV: zăcămintele de ape subterane cu o structură geologică extrem de dificilă.*

Raționamentul diferențierilor și, mai cu seamă, în situația dată, privind neincluderea categoriei a IV-a de către legiuitorul moldovean rezidă în particularitățile geologice specifice ale Republicii Moldova.

O altă diferență vădită constă în faptul că versiunea Federației Ruse prevede trei categorii de resurse exploatabile prognozate: P1; P2; P3. Divizarea resurselor prognozate de ape subterane în mai multe categorii depinde nemijlocit de gradul de cercetare al acestora, care corespunde studiului lor pe scară largă, medie sau mică și, totodată, depinde de sarcinile atribuite evaluării resurselor. Forma precedentă a textului ,,Instrucțiunii cu privire la clasificarea zăcămintelor și resurselor prognozate de ape subterane potabile, tehnice și minerale„, la fel ca și cea a FR distingea mai multe categorii de resurse prognozate: P1 și P2. Proiectul instrucțiunii noi propune doar o singură categorie P pentru resursele prognozate de ape subterane, justificând acest lucru prin faptul că teritoriul Republicii Moldova aparține unui singur bazin artezian și condițiile geologice și hidrogeologice ale acestuia sunt studiate suficient. Această abordare este aplicată și în cazul ,,Instrucțiunii cu privire la clasificarea zăcămintelor și resurselor prognozate de substanțe minerale utile solide” prin care se propune spre modificare unificarea celor două categorii P1 și P2 (specifice pentru redacția precedentă) în una singură: categoria P. Legiuitorul motivează această necesitate prin faptul că teritoriul Republicii Moldova este cercetat destul pentru categoria P1 și P2 și nu este indispensabilă diferențierea, pe viitor, a resurselor acestei categorii pentru depistarea acumulărilor de substanțe minerale utile.

Considerăm că prevederile instrucțiunii cu privire la clasificarea rezervelor exploatabile și resurselor prognozate de ape subterane potabile, tehnice și minerale corespund situației structurii geologice și condițiilor hidrogeologice ale Republicii Moldova.

____________________

* 4-я группа. Месторождения или участки недр с исключительно сложными геологическим строением, гидрогеологическими, газогидрохимическими и горно-геологическими условиями. Характеризуются резкой изменчивостью распространения в плане и разрезе коллекторов трещиноватых зон в породах различного генезиса. Источники формирования запасов не могут быть определены достоверно. Количественные прогнозы расходов, уровней, качества, температуры могут быть выполнены по данным длительных выпусков (откачек) или опытно-промышленной эксплуатации. 4-я группа выделяется для месторождений или участков недр минеральных подземных вод. Особенности строения месторождений или участков недр определяют возможность выявления по результатам разведки запасов категории C2 и по данным опытно-промышленной эксплуатации запасов категории C1.