Poziția AO EcoContact privind aprobarea Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea actelor normative cu privire la constituirea, administrarea și gestionarea fondului cinegetic național

Poziția AO EcoContact privind aprobarea Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea actelor normative cu privire la constituirea, administrarea și gestionarea fondului cinegetic național

POZIȚIA AO EcoContact

privind aprobarea Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea acte normative cu privire la constituirea, administrarea și gestionarea fondului cinegetic național

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului urmează să promoveze și să transmită spre aprobare Guvernului demisionar mai multe acte normative cu privire la constituirea, administrarea și gestionarea fondului cinegetic național.

Proiectele de acte normative sus menționate au fost elaborate pentru a implementa Legea nr. 298/2018 vânătorii și fondului cinegetic. Anterior, AO EcoContact a atenționat opinia publică asupra faptului că Legea 298/2018 prezintă neclarități și există riscul să nu reglementeze corect și echitabil procedurile de folosire durabilă a faunei (Aici).

Astfel, atât Legea cât și proiectele prevăd că dreptul de gestiune a unui fond cinegetic se acordă cu titlu gratuit. Atenționăm asupra faptului că utilizarea resurselor naturale a statului cu titlu gratuit aduce daune bugetului de stat. Art. 127, alin. 4 din Constituție stabilește ca bogățiile de orice natură ale subsolului, spațiul aerian, apele și pădurile folosite în interes public, resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental, căile de comunicație, precum și alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv al proprietății publice. Iar potrivit art.5 si art. 6 din Legea 29/2018, terenurile publice se dau în administrare doar entităților expres prevăzute contra unei taxe expres stabilite.

Mai multe prevederi din proiectele de acte normative în discuție lasă loc de interpretare și există riscul ca acestea să fie greu de pus în aplicare sau să ofere posibilitatea ca acestea să fie utilizate după interesele celor din acest domeniu.

Atenționăm asupra faptului că atât terenurile proprietate privată a cetățenilor cât și terenurile proprietatea autorităților publice locale sunt incluse în componența fondurilor cinegetice, respectiv, acestora le revin un șir de obligațiuni, cum ar fi asigurarea pazei terenurilor agricole, încheierea contractelor pentru desfășurarea pășunatului, deși, Regulamentul cu privire la pășunat și cosit nu prevede această obligație. Iar autoritatea publică locală trebuie să formeze o comisie pentru constatarea pagubelor, în cazul în care vor exista plângeri privind constatarea și evaluarea pagubelor produse de animalele sălbatice culturilor agricole, silvice și animalelor domestice. Astfel, prin acest proiect de documente, atât cetățenii cât și administrațiile publice locale vor avea un șir de atribuții suplimentare legate de acest domeniu.

La fel, administrațiile publice locale trebuie să respecte Planurile de amenajament ale fondurilor cinegetice, ceea ce considerăm noi că se încalcă principiul autonomiei locale stabilit de art. 109 din Constituție.

Mai mult ca atât, prin proiectul dat Administrator și concomitent, gestionar al fondului cinegetic este Agenția Moldsilva. În această situație sunt încălcate prevederile legale privind conflictele de interese, deoarece, autoritatea care acordă dreptul de gestiune a fondului cinegetic, de fapt, stabilește și criteriile de organizare a concursului pentru transmiterea în gestiune și tot odată ia în gestiune aceste fonduri cinegetice, respectiv în autoritatea administrativă întrunește două calități și cea care acordă în gestiune și cea care ia în gestiune, stabilind indirect și un monopol asupra utilizării a resurselor naturale.

Solicităm autorităților centrale să suspende procesul de promovare a acestor proiecte de acte normative, deoarece, acestea conțin multe divergențe care necesită soluționare.

La fel, solicităm să fie inițiat procesul de modificare a Legii 298/2018, deoarece acestea contravine și sunt încălcate drepturile cetățenilor și a administrației publice locale.