O nouă ședință de prezentare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltare instituțională în Zona Ramsar „Nistrul de Jos” a avut

O nouă ședință de prezentare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltare instituțională în Zona Ramsar „Nistrul de Jos” a avut

Captură De Ecran 2021 07 23 175504

Imagine preluată de pe https://madrm.gov.md/

La 23 iulie curent, membrii comitetului de supraveghere a proiectului Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltare instituțională în Zona Ramsar „Nistrul de Jos” s-au întrunit pentru a totaliza rezultatele atinse în ultima jumătate de an (decembrie 2020 – mai 2021). La ședință au participat reprezentanți din cadrul ministerului de resort – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), autorități publice locale din localitățile Zonei Ramsar „Nistrul de Jos”, reprezentanți din cadrul Agenției Austriece pentru Dezvoltare, în calitate de donator al proiectului, precum și echipele de implementare – AO EcoContact și SE Biotica.

În cuvântul de salut adresat audienței, Dna Valentina Țapiș, Secretar de Stat în cadrul MADRM a mulțumit Donatorului pentru suportul oferit prin finanțarea proiectului sus-citat, care este unul de impact pe țară. Totodată, au fost punctate aspectele principale transpuse pe agenda zilei, fiind subliniată importanța realizării și pe viitor a activităților de proiect în funcție de prioritățile-cheie ale donatorului: îmbunătățirea biodiversității și construcția rețelelor de canalizare în teritoriu.

Pe parcursul ședinței au fost prezentate rapoartele de activitate pentru perioada de raportare, cu specificarea celor mai consistente rezultate – conform obiectivelor proiectului – și anume:

 • participarea în ședințele Grupului de Lucru al Comisiei de Stat pentru reglementarea activității de întreprinzător unde a fost examinată analiza impactului de reglementare la proiectul de Lege privind fondarea Parcului Național „Nistrul de Jos”;
 • elaborarea setului de documente necesare pentru a fi depuse către MADRM privind aprobarea legii de creare a Parcului Național;
 • participarea în alte activități conexe procesului de înființare a Parcului Național „Nistrul de Jos”;
 • inaugurarea centrului informațional de promovare a valorilor ZURNJ și a turismului;
 • marcarea zilei internaționale râului Nistru prin desfășurarea unei vizite de studiu în teritoriu, cu participarea inclusiv a instituțiilor media;

În aceeași perioadă,

 • în satul Talmaza din r. Ștefan Vodă au fost instalate și conectate la sistemul de aprovizionare cu apă 2 rezervoare (50 și 25 m cubi);
 • în satul Copanca din raionul Căușeni, au fost instalate și conectate la sistemul de aprovizionare cu apă potabilă 3 rezervoare de apă (fiecare cu capacitatea de 100 m cubi);
 • au fost instalate borne pentru a delimita zonele cu diferit statut de protecție din cadrul Zonei Ramsar „Nistrul de Jos” și au fost instalate panouri informative în localitățile din regiune;
 • a fost selectată locația pentru construcția unui punct de vizualizare a naturii în s. Talmaza pe terenurile Moldsilva. Lucrările au demarat în mai 2021;
 • a fost organizat un tur informațional în Zona „Nistrul de Jos”, la care au participat reprezentanți ai agențiilor turistice, pentru a promova turismul în regiune.

Ședința a finalizat cu prezentarea planurilor de activitate ce urmează a fi implementate în  perioada imediat următoare. Printre acestea:

 • realizarea unei vizite de Studiu în România, cu participarea membrilor Consiliului de Administrare al ZURNJ. Vizita are drept obiectiv asimilarea practicilor de gestionare a unui parc național;
 • organizarea activităților de plantare, pentru completarea porțiunilor deja împădurite anterior;
 • lansarea a trei granturi adiționale destinate femeilor care desfășoară planuri de afaceri prietenoase mediului în localitățile viitorului Parc Național „Nistrul de Jos”;
 • sporirea gradului de conștientizare a populației privind conservarea resurselor din Aria Naturală Protejată de Stat cum este Zona Umedă Ramsar „Nistrul de Jos”.

Evenimentul a avut loc în format hibrid, cu respectarea măsurilor de protecție pentru prevenirea răspândirii infectării cu Covid-19.