Membrii Consiliului de Administrare din Zona Umedă Ramsar „Nistrul de Jos” în vizită de studiu pe Munții Rodnei

Membrii Consiliului de Administrare din Zona Umedă Ramsar „Nistrul de Jos” în vizită de studiu pe Munții Rodnei

Despre intenția creării unui parc național în Sud-Estul Republicii Moldova, cu denumirea „Nistrul de Jos” se cunoaște încă din anul din anul 2003. De altfel, în Republica Moldova, parcurile naționale sunt reglementate de Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind Fondul Ariilor Naturale Protejate de Stat și cu Hotărârea Parlamentului­­ privind fondarea acestora.

Crearea Parcului Național „Nistrul de Jos” reprezintă unul dintre obiectivele de  importanță majoră pentru țară, fiind prevăzut în proiectul „Planificarea naţională în domeniul biodiversităţii pentru a susține implementarea Planului Strategic al CBD 2011-2020 în Republica Moldova”, conform căruia, până în anul 2020 se planifica extinderea substanţială a teritoriilor incluse în fondul ariilor naturale protejate de stat. Tot aici, trebuie să menționăm că aria Nistrului de Jos este protejată prin Convenția Ramsar – de conservare a biodiversității și a resurselor zonelor umede – document semnat în anul 2000 de către Republica Moldova.

Însă, dincolo de aspectele legale privind administrarea ariilor naturale protejate și, în special, a unui parc național, mai există o serie de previziuni și pregătiri care trebuie luate în calcul întru asigurarea unui bun management. Printre acestea: îmbinarea armonioasă a interacțiunii omului cu natura, favorizându-se protecția mediului și a peisajului natural, supravegherea folosirii fără exces a resurselor/terenurilor, promovarea culturii tradiționale a populației locale, susținerea activităților științifice, precum și identificarea posibilităților de recreere și ecoturism.

În acest sens, AO EcoContact, în parteneriat cu SE Biotica și cu sprijinul Agenției Austriece de Dezvoltare, au organizat o vizită de studiu în România, țară care se bucură de o bogată experiență în domeniu.

Activitatea a fost dedicată Membrilor Consiliului de Administrare din cadrul Zonei Umede Ramsar „Nistrul de Jos”, reprezentanților APC și APL cu atribuții în domeniul protecției mediului din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă și a constituit o ocazie de învățare și schimb de experiență privind managementul unui parc național. Astfel, vizita de studii, a fost prilejuită de un acord de colaborare semnat cu administrația Parcului Național Munții Rodnei, iar pe lângă acesta, participanții au putut vizita și alte două parcuri naționale din România: Munții Maramureșului și Călimani.

Vizita a prevăzut trei zile de lucru, cu antrenarea participanților moldoveni în sesiuni de învățare non-formală și consolidare de capacități pe aspecte de gestionare a unui parc național, conservare a biodiversității și valorificare a serviciilor ecosistemice, drept resurse sustenabile din punct de vedere ecologic, științific, socio-cultural și economic – toate acestea îmbinate cu expediții, cărăușii și bineînțeles, admirarea peisajelor naturale unice din munții României.

Vizita de studiu în munții Rodnei, Maramureșului și Călimani (a doua după vizita în Munții Măcinului din 2020), a fost organizată în cadrul proiectului Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltarea instituțională în zona Ramsar „Nistrul de Jos”, implementat de AO EcoContact în parteneriat cu Societatea Ecologică „Biotica” și finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) cu fonduri ale Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC) și vine în susținerea creării Ariei Naturale Protejate de Stat – Parcul Național „Nistrul de Jos”, sporind interesul populației locale pentru oportunitățile de dezvoltare din zonă.

Evenimentul s-a înscris în componenta de Dezvoltare Instituțională a proiectului și va fi precedat de o serie de întruniri de împărtășire și consolidare a cunoștințelor acumulate în grup extins, astfel încât membrii Consiliului de Administrare care nu au putut merge în vizita de studiu, să poată beneficia de suport informațional pentru îmbunătățirea propriilor experiențe de management a unei arii naturale protejate.