Invitație de participare la concurs

Invitație de participare la concurs

Invitație de participare la Concurs

1. Obiectul:

Lotul I: Servicii de elaborare a documentației de proiect „Proiectarea sistemului fotovoltaic cu capacitatea de 25 kW la grădinița de copii din localitatea Slobozia Mare, r. Cahul”

Lotul II: Servicii de elaborare a documentației de proiect „Proiectarea sistemului fotovoltaic cu capacitatea de 25 kW la grădinița de copii din localitatea Giurgiulești, r. Cahul”

2. Autoritatea contractantă / Beneficiar: Asociația Obștească „EcoContact”,

3. Adresa asociației: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab 27/1.

4. Tipul procedurii de achiziție: Cerere-Ofertă de Preț;

5. Perioada desfășurării lucrărilor de proiectare: 22 noiembrie 2021 – 31 ianuarie 2022.

6. Locul desfășurării lucrărilor de proiectare: localitatea Slobozia Mare, r. Cahul, localitatea Giurgiulești, r. Cahul.

7. Limba în care se vor elabora documentele de licitație.

Ofertele trebuie să fie prezentate în limba română și să includă următoarele date: datele de contact și rechizitele bancare ale companiei, persoana de contact, semnătura persoanei autorizate, ștampila aplicată pe originalul ofertei, se acceptă și semnătura electronică;

8. Termenul limită de depunere a ofertelor: 22 noiembrie 2021 , orele 17:00.

9. Ofertele urmează să fie expediate în format electronic (scanat), la adresa electronică: hr@ecocontact.md, cu subiectul mesajului „Slobozia Mare, Giurgiulești”.

Acest concurs se desfășoară în cadrul proiectului Consolidarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în Rezervația Biosferei „Prutul de Jos”, implementat de AO EcoContact în parteneriat cu Centrul de Consultanță Ecologică (CCE) Cahul și finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) cu fonduri ale Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC). 

Documentul complet ce conține Caietul de sarcini și Anexele aferente este disponibil aici.