Forumul ONG-urilor de mediu

Forumul ONG-urilor de mediu

Logotype

Ecocontact

Ec Logo Eng Color Fundal Alb

 

AGENDA FORUMULUI ONG-urilor DE MEDIU DIN MOLDOVA, ediția 2021

23 martie 2021

https://zoom.us/j/97688495559?pwd=YXM2ZXR3dy95aHhwK1pKSE5vbXVGQT09

Ora

Tema

Moderator

10:00-11:00

Deschiderea

Ghenadie Iurco, Secretar de Stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Adam Amberg, Șef al Secției Cooperare pentru Dezvoltare, Ambasada Suediei în Chișinău, Moldova

Adrian Lupușor, punct focal național, Forumul Societății Civile a Parteneriatului Estic, Expert-Grup

Alex Nistiriuc
Eco-FM

Sesiunea plenară

Dinamica calității mediului în RM pe parcursul ultimilor 10 ani: situația reală și provocări

 

Efectele reformei instituționale asupra asigurării dreptului la un mediu sănătos (instituțiile abilitate din domeniul protecției mediului, FEN, laboratorul de referință, acoperirea financiară a programelor de mediu)

 

 

Gavril Gîlcă

Agenția de Mediu

Iuliana Cantaragiu

Centrul Național de Mediu

11:00-11:15 Pauză de cafea/tehnică

11:15-12:45

Rolul ONG-urilor în realizarea priorităților naționale în domeniul protecției mediului și suportul partenerilor de dezvoltare

Setul de inițiative politice UE – Pactul Verde European

 

Strategia de cooperare a Suediei cu Republica Moldova în domeniul mediului

Strategia de cooperare a Austriei cu Republica Moldova în domeniul mediului

Strategia de cooperare a Elveției cu Republica Moldova în domeniul mediului

Implicarea societății civile în implementarea strategiei de cooperare a Germaniei cu Republica Moldova

Schimbările climatice și drumul către Glasgow: cooperarea britanică cu Republica Moldova 

Progresul implementării Acordului de Asociere pe aspectele de mediu

Întrebări & discuții

Svetoslav Postoronca, NCP Horizon Europe, Climă, Energie și Transport

Virginia Bîlici, Ambasada Suediei în Chișinău

tbc, Agenția Austriacă pentru Dezvoltare

Crețu Viorica, Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare

tbc, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei

Gary Davies, Ambasada Britanică Chişinău

Iordanca-Rodica Iordanov, AO EcoContact

12:45–13:00 Concluzii și explicații tehnice  

 

24 martie 2021 

Ziua a doua a

FORUMULUI ONG-urilor DE MEDIU

Ora Tema Moderator
09:00-09:15 Recapitularea zilei anterioare de activitate Echipa organizatorică
09:15–10:45 Atelierul 1: Protecția și utilizarea durabilă a resurselor de apă

 

https://zoom.us/j/97239476700?pwd=Y1VQZm4wSjZSLzBGRGl1YzlHakxyQT09

Rolul ONG-urilor în protecția resurselor de apă (managementul integrat al resurselor de apă, asigurarea durabilității Comitetelor de Sub-bazin, coordonate de ONG-uri);

–       Victoria Gratii, direcția politici de management integrat al resurselor de apă, MADRM

–       Mariana Codreanu, Agenția Apele Moldovei

–       Iordanca-Rodica Iordanov, Ana Jeleapov, aspectele de colaborare între sub-bazine și bazinele districtelor

Discuții și întrebări. Concluzii.

Elena Culighin
Centrul Național de Mediu
Atelierul 2: Arii naturale protejate (cu traducere din RO-RU-RO)

 

https://zoom.us/j/98564316978?pwd=ZHErdC9NZ1QwVTBQUG93b1JFb0R2QT09

Rolul ONG-urilor de mediu în promovarea,  protecția și conservarea Biodiversității și  Arii Naturale;

Realitatea actuală și activitățile care urmează a fi întreprinse pentru fortificarea rolului ONG-urilor de mediu în promovarea,  protecția și conservarea Biodiversității cu prioritate în cadrul Ariilor Naturale, Gabriel Mărgineanu, Președintele  S.E. BIOTICA

Situația actuală a Rezervației Biosferei ”Prutul de Jos” și perspectivele de dezvoltare, Artur Nebunu, Președintele CCEC

–  Biodiversitatea și conexiunea cu serviciile ecositemice, Liliana Josan, Director Programe S.E. BIOTICA

Discuții și întrebări. Concluzii.

Gabriel Mărgineanu
SE Biotica Artur Nebunu
Centrul de Consultanță Ecologică-Cahul

10:45–11:00 Pauză tehnică

 

 

11:00–12:30

Atelierul 3: Regionalizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și sanitație și de gestionare a deșeurilor

 

https://zoom.us/j/95216761338?pwd=YTBidW5TZ0RxeHpoOU4wZkp0cmNXQT09

Rolul ONG-urilor de mediu în asigurarea unui proces transparent de regionalizare; (prin prisma problemelor de mediu).

–          Procesul de regionalizare a serviciilor de apă și canalizare. Cadrul Legal. Liliana Belecciu, proiectul ADA/SDC

–          Aspecte practice privind procesul de regionalizare a serviciului de apă și canalizare în r. Florești. Sergiu Rusu

–        Procesul de regionalizare a serviciilor de gestionare a deșeurilor. Aurelia Bahnaru, Asociației pentru Valorificarea Deșeurilor

–        Rolul ONG-urilor de mediu în asigurarea unui proces transparent de regionalizare, Anna Cazacu, EcoContact

Discuții și întrebări. Concluzii.

Liliana Belecciu
proiectul ADA/SDC Anna Cazacu
 AO EcoContact
Atelierul 4: Protecția fluviului Nistru (cu traducere din RO-RU-RO)

 

https://zoom.us/j/92132835140?pwd=eHFFOFlVSmFPMHUvSitVLzc2TXNWQT09

Rolul și implicarea ONG-urilor în protecția fluviului Nistru;

–          Iuliana Cantaragiu, Centrul Național de Mediu

–          Radu Cazacu, Agenția Apele Moldovei

–          Ilya Trombitsky, Eco-TIRAS

Discuții și întrebări. Concluzii.

 

 

Iuliana Cantaragiu
Centrul Național de Mediu

 

Ilya Trombitsky
Eco-TIRAS

 

25 martie 2021 

Ziua a treia a

FORUMULUI ONG-urilor DE MEDIU

Ora

Tema

Moderator

09:00-09:15

Recapitularea zilei anterioare de activitate Echipa organizatorică

09:15-10:45

Atelierul 5: De la Economia Verde la Economia circulară și Pactul Verde European

 

https://zoom.us/j/91419669129?pwd=TFBQVGlhdmJaYTQrZHF3cWZncGNHdz09

Săptămâna Verde Europeană 2021; Proiectul Decretului Președintelui Republicii Moldova privind anul protecției mediului; Andrei Isac, proiectul EU4Environment, Pactul Verde European, EMAS

Promovarea sistemului de Eco-  etichetare în Republica Moldova, Irina Punga, AO EcoContact

Implementarea Programului privind Ecologizarea IMM (întărirea capacităților, granturi, eco-inovații), Constantin Țurcanu, ODIMM

–   Modernizarea  pachetului educațional  prin integrarea competențelor verzi  în  programe de formare profesională  (în baza unui studiu de caz – calificarea Tehnician protecția mediului (tehnician ecolog), Ludmila Stihi, Corina Muntean, GIZ; Rodica Guzun, Colegiul de Ecologie

Discuții și întrebări. Concluzii.

 

 

Andrei Isac

Coordonator Național, Uniunea Europeană pentru Mediu, EU4Environment

Irina Punga

AO EcoContact

Atelierul 6: Drepturilor Omului și Convenția Aarhus

 

https://zoom.us/j/92040290189?pwd=R010OVVxaWN2UW1uaHJGMGNOMXVSZz09

–   Aspectele generale privind drepturile omului in Moldova, Vadim Vieru, PromoLex

–   Asigurarea accesului la informație de mediu, Norocea Galina, Agenția de Mediu

–   Asigurarea participării publicului in procesul de EIM & ESM, Gabriela Capcelea, MADRM

–   Conventia Aarhus, ce trebuie să facem pentru ca să fie active, cazurile RM, Ilya Trombitchi Eco-Tiras

–   Platforma EcoAlert – instrument de monitorizare a respectării legislației de mediu, Ion Cozma, CNM

–   Apărătorii Drepturilor omului, Sorina Macrinici, CRJM

–   Poziția Ministerului în domeniul implementării Convenției Aarhus “Conventia Aarhus”

–   Aplicarea Drepturilor Omului in activitățile ONGurilor, Anna Cazacu, AO EcoContact

Discuții și întrebări. Concluzii

 

 

Iordanca-Rodica Iordanov

AO EcoContact

Sorina Macrinici

Centrului de Resurse Juridice din Moldova

10:45–11:00 Pauză tehnică

11:00–12:30

Atelierul 7: Informarea și educarea ecologică (cu traducere din RO-RU-RO)

 

https://zoom.us/j/94153894262?pwd=WjFLM2ZNb210QVQ4cTVUb1I4Vm5nQT09

Rolul ONG-urilor de mediu în promovarea și educarea ecologică.

–       Lilia Curchi, AJMTEM

–       Alexandru Sainsus, AO Arboretum

–       Veceslav Tutunaru, ECO-FM

–       Rolul educației pentru dezvoltarea durabilă în realizarea ODD-urilor, Narocea Galina, Agenția de Mediu

Discuții și întrebări. Concluzii

Lilia Curchi

 

AJMTEM

Atelierul 8: Energia durabilă

 

https://zoom.us/j/99857407001?pwd=MUtmMC9jb0xqVFE4VjBnU2ZFbzV1dz09

Rolul ONG-urilor în utilizarea energiei durabile și eficientizarea energetică.

–          Vladimir Ursu, AO Renașterea Rurală

–          Manole Balan, Șef direcția implementarea și monitorizare a politicilor, Agenția Eficiență Energetică

–       Sergiu Ungureanu, Expert independent în Eficiență Energetică

Discuții și întrebări. Concluzii

Vladimir Ursu

 

AO Renașterea Rurală

 

Victor Parlicov

AEER

 

26 martie 2021 

Ziua a patra a

FORUMULUI ONG-urilor DE MEDIU

Ora

Tema

Moderator

09:00-09:15

Recapitularea zilei anterioare de activitate Echipa organizatorică

09:15-10:45

Atelierul 9: Taxele de mediu

 

https://zoom.us/j/92162780606?pwd=elJITW8yQnlRQXhiMXRiTFZzcGMrdz09

Manualul Operațional și noul Regulament al Fondului Ecologic Național, Sergiu Luchiță, Consultant local, EU4Environment, OECD

Taxele de mediu, Dumitru Pîntea, Expert Group

Recentele modificări la plata pentru poluare mediului. Noroc Dorel, Secretar de Stat/Corina Alexa, șef Direcție politici fiscale și vamale, Ministerul Finanțelor

Discuții și întrebări. Concluzii

Dumitru Pîntea
Expert-Group
Atelierul 10: Schimbări climatice (cu traducere din RO-RU-RO)

 

https://zoom.us/j/94324475337?pwd=UlFkbHAwQ2Y2UWxyYkVXanhPU3MwUT09

  • Politici Climatice, Victoria Jacot, MADRM
  • Tendința schimbărilor climatice pe teritoriul Republicii Moldova, Lidia Trescilo, SHS
  • Pavel Gavrilita, UNDP, NAP2
  • Proiectul EU4Climate si contributia acestuia la intarirea capacitatilor RM in domeniul schimbarii climei, Veronica Lopotenco, UNDP, EU4Climate
  • Realizarea Angajamentelor din Acordul de Asociere UE -MD – domeniul calitatii aerului, Sergiu Grădinaru, GIZ
  • Servicii de consultanţă în scopul facilitării transferului inovaţional și adaptarea la schimbările climatice a sectoarelor agricole, Anatolie Fala, ACSA.
  • Evaluarea vulnerabilității climatice pentru Rezervația biosferei Prutul de Jos, Ecaterina Melnicenco, AO EcoContact

Discuții și întrebări. Concluzii

 

10:45–11:00 Pauză tehnică

11:00–12:30

Sesiune plenară

https://zoom.us/j/94448911730?pwd=UFgreVVTVW02NXU3YUFsSUdMSFJQUT09 

Gintautas Baranauskas, Șef adjunct, Departamentul Operațiuni, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova

–          Raportarea rezultatelor din ateliere

–          Consiliul Național al ONG-urilor de Mediu, progrese și următorii pași. Alegerea membrilor

–          Aprobarea declarației/rezoluției și modul de lucru pentru următorii ani

Alex Nistiriuc

 

Iordanca-Rodica Iordanov

12:30-12:45

Concluzii și închiderea evenimentului