EcoContact angajează consultant local responsabil pentru asigurarea serviciilor de secretariat și coordonare a activității Platformei Locale de Mediu

EcoContact angajează consultant local responsabil pentru asigurarea serviciilor de secretariat și coordonare a activității Platformei Locale de Mediu

Tipul contractului: Contract de prestări servicii pe perioada determinată

Funcția/ Prestator: Consultant local

Raioane țintă: mun. Bălți, Hâncești, Ștefan Vodă

Loc de muncă: la distanță (prestatorul va desfășura activitatea în orașul de reședință a raioanelor - țintă, respectiv, aplicanții trebuie să fie din rândul localnicilor).

Durata contractului 35  zile de lucru (martie 2024– august 2025)

 1. Context

Asociația EcoContact este o organizație non-guvernamentală și are drept scop promovarea protecției mediului, dezvoltare durabilă și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale. Asociația EcoContact activează la nivel local, național și regional. Proiectul „O justiție verde pentru un mediu protejat si comunități durabile în Republica Moldova” implementat de AO EcoContact cu suportul Suediei își propune să contribuie la îmbunătățirea cadrului normativ și instituțional al guvernanței și al justiției de mediu prin promovarea unei implicări mai active și a unei cooperări mai strânse din partea tuturor actorilor-cheie în domeniul protecției mediului, la nivel național și local. Proiectul urmează sa consolideze capacitățile APL în implementarea legislației de mediu și contracararea contravențiilor de mediu în cele 7 raioanele țintă a proiectului.

La nivel local, în cadrul fiecărui raion țintă (mun. Bălți, Fălești, Hâncești, Ialoveni, Ștefan Vodă, Căușeni, Cahul) vor fi create Platforme locale de mediu , formate din reprezentanți ai autorităților publice locale, inspectorilor de mediu, organelor de drept (procuratura, judecătoria, IGP), mediul academic și asociativ. Activitatea platformelor va avea ca rezultat stabilirea unor formate de cooperare pentru a asigura o mai bună implementare, conformare și aplicare a legislației de mediu la nivelul local (nivelul I și II). Platforme vor servi drept temei pentru analiza problemelor de mediu, constatarea lacunelor și necesităților primăriilor și comunităților in aplicarea prevederilor de mediu, precum și va facilita elaborarea regulamentelor locale pentru asigurarea unui nivel mai avansat de protecție a mediului și respectarea legislației de mediu.

Consultant local responsabil pentru asigurarea serviciilor de secretariat și coordonare a activității Platformei Locale de Mediu  va interacționa cu echipa proiectului și membrii platformelor locale.

 1. Obiective și sarcini specifice

Obiectivul prezentului contract este oferirea suportului logistic și de coordonare a activităților Platformelor Locale de mediu din cadrul raioanelor – țintă a proiectului.

Sarcini specifice includ:

 • Asigurarea suportului logistic in organizarea celor 7 ședințe Platformelor locale (elaborarea și diseminarea invitațiilor, verificarea și asigurarea prezenței membrilor, facilitarea contractării serviciilor de catering, spațiul, întocmirea PV al ședinței, asigurarea mediatizării rezultatelor ședinței în presa locala / raională);
 • Conlucrarea cu primăriile din raionul țintă pentru analiza și identificarea aspectelor asociate cu implementarea legislației de mediu la nivel local, inclusiv în domenii de gestionarea spațiilor verzi și fondului forestier, gestionarea fondului apelor și fâșiilor de protecție, gestionarea pășunatului și cositului, servicii publice de salubrizare, gestionarea iazurilor și lacurilor, participarea publicului in procedura de evaluarea impactului asupra mediului, etc);
 • Planificare de comun cu juriștii vizitelor în cadrul comunităților pentru oferirea consultațiilor juridice autorităților locale și grupurilor de inițiativă
 • Să faciliteze organizarea consultărilor publice privind aprobarea actelor normative de mediu la nivel local;
 • Alte servicii aferente sarcinii, stabilite de comun cu echipa proiectului.
 1. Cerințe față de consultant:
 • Diplomă de studii superioare cel puțin în unul din următoarele domenii: protecția mediului, drept, educație, administrația publică sau alte domenii relevante
 • fluent/ă în limba română (cunoașterea limbii rusă prezintă un avantaj;
 • experiență în managementul proiectelor comunitare/activităților (pregătire-organizare-evaluare);
 • abilități de scriere și redactare a materialelor: rapoartelor , articolelor
 • Cunoașterea legislației în domeniul protecției mediului va constitui un avantaj.
 • Cunoștințe și experiența de lucru cu autoritățile publice locale;
 • Abilități bune de comunicare;
 • Abilitați de lucru la calculator, cunoașterea programelor de baza al Microsoft Office, E-mail, Internet.

Consultantul trebuie să posedă calculatorul său personal și internet pentru a asigura comunicarea cu echipa proiectului.

 1. Criterii de selecție:

Contractul va fi semnat cu candidatul care va prezenta cea mai bună valorificare a resurselor puse la dispoziție, luând în considerație următoarele criterii:

 1. Calitatea ofertei – studii și experiență în domeniul serviciilor administrative și de coordonare la nivel local, experiență de conlucrare cu administrația publică locală, precum și experiență anterioară în proiecte similare – abordare profesionistă, analitică și rațională;
 2. Oferta financiară rezonabilă
 3. Cadrul organizatoric:

Candidatul va semna un contract de prestări servicii și în procesul de lucru se va consulta cu echipa proiectului.

Foile de pontaj lunare și Livrabilele  urmează a fi aprobate de către Managerul de proiect al AO EcoContact.

 1. Prezentarea ofertei:

Oferta urmează sa includă următoarele documente:

 • CV-ul candidatului cu accent pe serviciile de consultanță similare prestate anterior
 • Oferta financiară (oferta pentru ziua de muncă in MDL, prețul net) Taxa solicitată poate fi verificată de comitetul de evaluare prin solicitarea prezentării contractelor similare.

Termenul-limită pentru depunerea dosarului: 19 februarie 2024, ora 14.00.

Propunerile urmează a fi expediate la următoarea adresă e-mail: hr@ecocontact.md,  cu mențiunea poziției – Consultant local responsabil pentru asigurarea serviciilor de secretariat și coordonare a activității Platformei Locale de Mediu în rl (denumirea raionului)

Asociația își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare confirmative în caz de necesitate.