Concurs - Expert Tehnic pentru supravegherea lucrărilor de instalare a sistemelor de panouri fotovoltaice

Concurs - Expert Tehnic pentru supravegherea lucrărilor de instalare a sistemelor de panouri fotovoltaice

ANUNȚ 

privind selectarea Expertului Tehnic 

pentru supravegherea lucrărilor de instalare a sistemelor de panouri fotovoltaice  

(sarcină cu normă redusă) 

 Poziția: Expert tehnic pentru supravegherea lucrărilor de instalare a sistemelor de panouri fotovoltaice   

Proiectul: „Consolidarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în Rezervația biosferei ”Prutului de Jos” ”  

Numărul proiectului: 8360-00/2019 

Donator: Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) 

Raportare către: A.O. EcoContact, Manager de Proiect 

Tipul Contractului: Contract pentru servicii individuale    

Perioada estimată pentru implementarea sarcinii: Iulie 2022 – Octombrie 2022  

Limba de lucru: Română/ Engleză/Rusă 

Aceste servicii sunt achiziționate în cadrul Acordului de Grant nr. 8360-00/2019/GenPro/1-L&R/2019 semnat între Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și A.O. EcoContact la 9 decembrie 2019 pentru implementarea proiectului „Consolidarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în Rezervația biosferei ”Prutului de Jos” ”. Proiectul  este implementat de către AO EcoContact în parteneriat cu Centrul de Consultanță Ecologică (CCE) Cahul și finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) cu fonduri ale Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC)”. Sursele acestui proiect sunt utilizate pentru achiziționarea serviciilor de expert tehnic pentru supravegherea lucrărilor de instalare a sistemelor de panouri fotovoltaice

Expertul tehnic va oferi suport în elaborarea documentației de tender pentru procurarea sistemelor de panouri fotovoltaice, în evaluarea ofertelor recepționate și atribuirea contractelor pentru furnizarea și instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pe acoperișurile grădinițelor în s. Giurgiulești, s. Slobozia Mare și s. Manta, r. Cahul și supravegherea lucrărilor de instalare a acestor sisteme, prin respectarea cerințelor contractuale, proiectelor elaborate, dar și standardelor în vigoare astfel că să fie asigurată investiția capitală eficientă din punct de vedere a costurilor și utilizarea eficientă a resurselor.  

Expertul tehnic trebuie să întrunească următoarele cerințe de calificare: 

 • Studii superioare de licență în domeniul energetic sau cu conotație energetică, alte domenii conexe ( studiile de masterat și alte studii/instruiri în domeniu vor constitui un avantaj); 
 • Experiență generală: minim 5 ani în unul din domenii: electroenergetic, montaj panouri fotovoltaice, etc.; 
 • Experiență specifică: în monitorizarea/ supravegherea/ sprijinirea instalării, și punerii în funcțiune a sistemelor de panouri fotovoltaice (de cel puțin 24kW) în cel puțin 2 proiecte similare realizate în ultimii 3ani;  Experiența în sarcini similare în cadrul proiectelor finanțate de donatori internaționali (ADA, UE, Banca Mondială, etc.) va constitui un avantaj. (Aplicantul va demonstra experiența în domeniu prin prezentarea copiilor de contracte, publicații, referințe, colaborare în cadrul proiectelor de referință, etc.). 
 • Să dispună de certificat de atestare tehnico-profesională în calitate de responsabil tehnic la lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor (instalații și rețele exterioare electrice); 
 • Experiență în conlucrarea cu autoritățile publice locale în realizarea sarcinilor similare; 
 • Cunoaștere aprofundată a legislației naționale referitoare la sistemele de panouri fotovoltaice și lucrărilor aferente acestora; 
 • Cunoștințe lingvistice: este necesară cunoașterea excelentă a limbii române scrise și vorbite; cunoașterea limbii engleze și ruse constituie un avantaj; 
 • Cunoștințe computer, inclusiv cunoștințe de produse MS Office (Word, Excel, Power Point); 
 • Nivel ridicat de responsabilitate și capacitați de organizare, abordare creativă în rezolvarea problemelor; 
 • Abilități de comunicare și raportare; 
 • Abilitatea de a respecta termenele limită și de a prioritiza sarcini multiple;
 • Capacitatea de a comunica fluent cu diferite părți interesate (societate civilă, autorități guvernamentale, comunități locale, personal de proiect); 

Sarcina va fi realizată în perioada 15 iulie – 30 Octombrie 2022 cu posibilitatea extinderii ulterioare  și o perioada de încercare de 1 lună. Volumul maxim de lucru în aceasta perioada va constitui circa 45 om/zile, care poate fi mărit în dependență de necesitățile proiectului.   

Ofertanții vor prezenta/expedia următoarele documente: 

 1. CV-ul aplicantului: CV-ul aplicantului trebuie să reflecte experiența relevantă în domeniul sarcinii date;
 2. Cel puțin două proiecte de referință privind activitățile de supraveghere realizate anterior. 
 3. Certificatul de atestare tehnico-profesională: Expertul tehnic va prezenta certificatul de atestare tehnico-profesională în calitate de responsabil tehnic la lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor (instalații și rețele exterioare). 
 4. Scrisoare de Motivare;
 5. 2 persoane de recomandare cu datele de contact ale acestora;
 6. Oferta Financiară pentru implementarea sarcinii care va include salariul net per zi de lucru și alte cheltuieli asociate realizării acestei sarcini (costurile de călătorie, combustibil, tipar, etc. ) în formatul solicitat în Caietul de Sarcini.   

Caietul de Sarcini complet poate fi descărcat aici:  

Candidații interesați pot transmite  actele indicate mai sus  până la data de 7 iulie 2022, ora 17:00, la adresa de email hr@ecocontact.md, cu mențiunea poziției pentru care aplică (Expert tehnic pentru supravegherea lucrărilor de instalare a sistemelor de panouri fotovoltaice   realizate în cadrul proiectului „Consolidarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în Rezervația biosferei ”Prutului de Jos””).  

Pentru informații detaliate vă rog să contactați dna. Larisa Cupcea, Manager de Proiect: larisa.cupcea@ecocontact.md, mob: +373 69679207 

Doar persoanele selectate vor fi contactate.