Au fost prezentate rezultatele implementării planurilor locale anticorupție în cinci raioane ale țării

Au fost prezentate rezultatele implementării planurilor locale anticorupție în cinci raioane ale țării
Rezultatele implementării planurilor locale anticorupție în cinci raioane ale țării au fost discutate la 4 martie 2021 în cadrul unui eveniment online.
Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” și Asociația Obștească EcoContact au prezentat rapoartele alternative de monitorizare a planurilor locale în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Ialoveni, Strășeni și Hâncești pentru anul 2020.
Autorii rapoartelor au menționat că toate autoritățile au fost deschise și au oferit informațiile necesare pentru realizarea monitorizării.
Toate raioanele monitorizate au planuri anticorupție, majoritatea acestora fiind conforme cu recomandările Centrului Național Anticorupție. Totodată, unele acte de acest fel conțin un șir de lacune și deficiențe de ordin metodologic și conceptual, iar unele consilii raionale nu publică planurile de acțiuni pe paginile lor web.
 
Experții au formulat o serie de recomandări pentru fiecare dintre autoritățile locale supuse monitorizării, cât și pentru mecanismul național de monitorizare.
Astfel, s-a menționat că toate proiectele de decizie cu impact major ar trebui în mod obligatoriu consultate public. Totodată, contractele de achiziții trebuie publicate pe paginile web ale consiliilor raionale, de rând cu anunțurile privind desfășurarea licitațiilor și rezultatele acestora. Opinia publică trebuie implicată, potrivit autorilor rapoartelor, și la consultarea proiectului bugetului, dar și la etapele de planificare bugetară. În același timp, s-a accentuat și necesitatea prezentării publice a proiectului bugetului, cu descrierea și justificarea tuturor veniturilor și cheltuielilor.
Printre recomandări se numără și actualizarea permanentă a paginilor web ale consiliilor raionale cu informații publice necesare și unor accesibile pentru cetățeni, dar și includerea unei rubrici dedicate special domeniul anticorupție și măsurilor de prevenire a practicilor ilegale. Totodată, s-a accentuat necesitatea diseminării informației pentru avertizorii de integritate – angajații care denunță corupția și ilegalitățile din instituțiile în care activează.
Rapoartele alternative au fost elaborate în cadrul programului de granturi mici pentru monitorizarea alternativă a planurilor anticorupție sectoriale și locale al proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.
 
Sursa: UNDP