AO EcoContact lansează o nouă rundă de sesiuni pe teme de mediu dedicate judecătorilor și procurorilor practicieni

AO EcoContact lansează o nouă rundă de sesiuni pe teme de mediu dedicate judecătorilor și procurorilor practicieni

AO EcoContact, lansează o nouă serie de instruiri on-line pe teme de mediu, adresate Judecătorilor și Procurorilor practicieni din Republica Moldova.

Astfel, la 12 mai curent, a avut loc o sesiune informativă, în cadrul căreia au fost abordate particularitățile examinării dosarelor în domeniul gestionării subsolului.

Printre temele de discuție, pe agenda zilei au fost trecute și alte subiecte relaționate precum:

  • Resursele minerale utile și gestiunea acestora în contextul dezvoltării economice a Republicii Moldova
  • Particularitățile tipurilor și condițiilor de folosire a subsolului, aspectele normative
  • Valorificarea resurselor minerale utile și impactul asupra apelor, biodiversității
  • Aspectele tactico – criminalistice și de procedură penală ce țin de examinarea cauzelor din domeniul subsolului
  • Încălcarea cerințelor tehnice de securitate la extracția hidrocarburilor minerale (petrol) şi deversarea nesancționată în mediu cu zăcăminte de petrol
  • Valorificarea resurselor minerale utile și drepturile omului, etc…

Amintim în context că activitățile date sunt organizate în sprijinul specialiștilor cu scopul de a-i familiariza cu prevederile noi de reglementare a componentelor de mediu: valorificarea resurselor minerale managementul deșeurilor, resurselor de apă, protecția aerului atmosferic și autorizarea activității economice care poate avea impact asupra mediului înconjurător. Totodată, participanții la aceste seminare au ocazia să se implice în soluționarea spețelor tematice, dar și să aprofundeze discuții privind rolurile autorităților publice în sistemul de mediu, atribuțiile și competențele instituțiilor publice centrale și locale din domeniu, precum și modalitățile de soluționare a disputelor administrative de mediu cu implicarea autorităților publice.

Sesiunile sunt moderate de reprezentanți din cadrul AO EcoContact, cu implicarea colegilor din instituțiile-partenere: Centrul de Drept Public și E-guvernare în cadrul USM și Institutul Național al Justiției din Republica Moldova.

Precizăm că următoarea sesiune de instruire este planificată pentru data de 14 mai 2021 și are ca tematică particularitățile examinării cauzelor în domeniul apelor.

Instruirile au loc cu suportul Suediei.