Anunț de lansare a Concursului de Granturi pentru ÎMM-uri fondate și administrate de femei în zona Ramsar „Nistrul de Jos”

Anunț de lansare a Concursului de Granturi pentru ÎMM-uri fondate și administrate de femei în zona Ramsar „Nistrul de Jos”

AO EcoContact, în cadrul proiectului Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltarea instituțională în Zona Ramsar „Nistrul de Jos” anunță lansarea de 3 Granturi adiționale, destinate ÎMM-urilor conduse și fondate de femei.

Concursul ideilor de afaceri se desfășoară în cadrul Activității 3.4: „Susținerea dezvoltării afacerilor mici conduse de femei din comunitățile cuprinse în ZURNJ (Zona Umedă Ramsar „Nistrul de Jos”) - afaceri care generează venit în baza valorificării resurselor ecosistemice și a dezvoltării condițiilor pentru reziliența la schimbările climatice”. Activitatea este implementată cu suportul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare (ADA) cu fonduri ale Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC). Prezentul Concurs urmărește integrarea priorităților de promovare a principiilor economiei verzi în armonie cu dezvoltarea economică și bunăstarea socială.

Fiecare idee selectată va fi finanțată prin acordarea unui grant în mărime de 2000 (două mii) EURO. Beneficiarii de granturi vor participa cu o cotă de co-finanțare în mărime de 10% de la suma grantului acordat. În cazul în care beneficiarul nu poate demonstra co-finanțarea de 10%, mărimea grantului va constitui 90% din cheltuielile investiționale dar nu mai mult de suma stabilită ca grant (2000 euro).

Condiții de participare și eligibilitate

La Concurs participă femei antreprenoare, care activează în următoarele localități: Palanca, Popeasca, Talmaza, Cioburciu, Purcari, Olănești, Tudora, Crocmaz, Răscăieți, Copanca, Plop – Știubei, Cârnățeni, Grădinița din raionul Ștefan Vodă și, respectiv, Căușeni - femei care gestionează întreprinderi clasificate în conformitate cu art. 5 al Legii nr. 179 din 21 iulie 2016 „Cu privire la întreprinderile mici și mijlocii” și sunt înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova; totodată este obligatoriu întrunirea următoarelor condiții:

 • Structurile, participante la concurs, nu înregistrează datorii la bugetul public și nu se află în procedura de insolvabilitate la momentul înaintării ideii de afaceri.
 • Participantele trebuie să prezinte o idee de afacere ce integrează aspecte de mediu, în care este indicat obiectul achiziției cu suportul grantului obținut. Perioada implementării ideii de afaceri nu depășește 3 luni de la semnarea contractului.
 • Participantele trebuie să prezinte documente justificative care să demonstreze capacitatea de co-finanțare în mărime de 10% de la suma totală a grantului solicitat pentru ideea de afaceri.
 • Participantele nu sunt membre ale (și/sau nu dețin grad de rudenie cu unul din membrii) Consiliului de Administrare a Zonei Ramsar.

La Concurs pot participa companiile sub una din următoarele forme organizatorice-juridice: Societate cu Răspundere Limitată, Întreprinzători individuali, Gospodării țărănești, ONG.

Beneficiarii de granturi, care au participat la sesiunea precedentă a concursului, nu vor putea participa repetat la acest concurs. 

Activitățile de bază trebuie să fie axate pe producere sau pe prestare de servicii. Preferințe vor avea acele activități care au scopul de a dezvolta afaceri competitive și ambițioase în sectorul agrar-forestier, producere, tehnologii informaționale, industria creativă, eco-turism și meșteșugărit, etc. Prioritate vor avea ideile de afaceri prietenoase mediului.

Textul mesajului, la momentul expedierii, va conține următoarea informație: Concursul Ideilor de Afaceri organizat în cadrul proiectului Măsuri de adaptare și reziliență la schimbările climatice și dezvoltarea instituțională în Zona Ramsar „Nistrul de Jos”

Aplicant Nume și prenume / denumire întreprindere Adresa............................................................................ Telefon...........................................................................
Titlul ideii de Afacere

Pachetul de documente depus trebuie să conțină următoarele acte:

 • Cerere tip de participare (în format PDF)
 • Planul de afaceri (în format PDF)
 • Bugetul planului de afaceri (în format Excel)
 • Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice/ Extras din Registrul Gospodăriilor Țărănești (copie scanată)
 • Documentele de constituire ale întreprinderii: Decizia de înregistrare a persoanelor juridice/Fișă de înregistrare a gospodăriei țărănești (copie scanată)
 • Buletinul de identitate al administratorului și al fondatorilor (copie scanată)
 • Licența și/sau Autorizația în cazul în care este prevăzută de lege pentru activitatea dată (copie scanată)
 • Situația financiară a întreprinderii pe parcursul ultimilor 1-2 ani de activitate (copie scanată, în cazul întreprinderilor active)
 • Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la bugetul de stat sau Declarație pe propria răspundere (copie scanată)
 • Declarația privind beneficierea de ajutoare de stat din contul altor Programe de suport (copie scanată)

 Procedura de prezentare a ideilor de proiect

Dosarele de aplicare la concurs vor fi expediate la adresa de e-mail: procurari@ecocontact.md  în limba română. Formularele pot fi descărcate, accesând fisierele de mai jos:

Anexa 1: Cerere de înscriere la concurs

Anexa 2: Plan de Afaceri

Anexa 3: Buget

Anexa 6: Declarație privind beneficierea de ajutoare de stat sau din alte programe de suport

Anexa 7: Declarație privind lipsa de datorii

Regulamentul grantului poate fi accesat aici

Termenul de Depunere a pachetului de documente este 25 octombrie 2021, ora 18:00.

Documentele se depun la adresa de e-mail rodica.stici@ecocontact.md. Pentru informații adiționale la adresa de e-mail rodica.stici@ecocontact.md sau la numărul de telefon 068468992, persoana de contact Rodica Stici.