Apărătorii Drepturilor Omului din Republica Moldova vor primi sprijin și asistență juridică într-un proiect finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Suedia

Apărătorii Drepturilor Omului din Republica Moldova vor primi sprijin și asistență juridică într-un proiect finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Suedia

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), în parteneriat cu Comisia Internațională a Juriștilor-Instituții Europene (ICJ-EI) și Asociația Obștească EcoContact, vor implementa un proiect, primul de acest tip în Republica Moldova, menit să ofere sprijin și asistență Apărătorilor Drepturilor Omului aflați în situații de risc.

Proiectul se pliază pe obiectivul global al programului UE „European Instrument for Democracy and Human Rights” (EIDHR), care prevede, inclusiv, sprijin pentru prioritățile Drepturilor Omului în Republica Moldova.

Obiectivul proiectului este de a consolida monitorizarea și protecția drepturilor omului prin capacitarea Apărătorilor Drepturilor Omului (ADO) de a opera într-un mediu sigur și favorabil, conform drepturilor și libertăților lor.

„Un raport al ONU din 2018 notează că Apărătorii Drepturilor Omului în Republica Moldova sunt supuși campaniilor de denigrare, intimidare și persecuții prin hărțuiri, limitarea accesului la informații publice, cauze penale, civile și administrative neîntemeiate etc. În cadrul acestui proiect, vom monitoriza cazurile inițiate împotriva ADO pentru a garanta dreptul acestora la un proces echitabil, vom oferi asistență juridică în situații de risc, dar și alte tipuri de asistență. Totodată, vom informa publicul din țară și partenerii de dezvoltare despre situația ADO, vom oferi instruiri pentru ei și vom organiza alte tipuri de activități pentru capacitarea ADO de a opera într-un mediu sigur și favorabil, inclusiv pentru ADO de pe teritoriul din stânga Nistrului”, a declarat Sorina Macrinici, directoare de Program în cadrul CRJM .

Reprezentantul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Eduard Pesendorfer, se arată încrezător că proiectul finanțat de UE va aduce rezultatele necesare și dorite de comunitatea Apărătorilor Drepturilor Omului din Republica Moldova.

„Acest proiect se încadrează într-o serie de activități importante, care vor avea ca rezultat, în primul rând, îmbunătățirea experienței în procesele de judecată, acordarea asistenței juridice și de altă natură pentru Apărătorii Drepturilor Omului din Republica Moldova”, a declarat Eduard Pesendorfer, managerul Programului Justiție și Drepturile Omului al Delegației UE în Republica Moldova, care a mai subliniat că ADO sunt aliați indispensabili în promovarea drepturilor omului și a democratizării.

 „Promovarea drepturilor omului dar şi protecţia apărătorilor drepturilor omului este un angajament important pentru orice societate modernă. Din păcate, de cele mai multe ori, structura legislativă dar şi instituţională este ineficientă sau insuficientă pentru ca o persoană care devine un activist în domeniul drepturilor omului sau protecţiei mediului în comunitatea sa, sa fie protejată, securizată şi ajutată în cazuri de risc. Acest proiect este un prilej minunat pentru solidarizarea noastră şi dezvoltarea unor mecanisme de protecţie reale şi funcţionale pentru orice activist care are nevoie de asistenţă şi ajutor”, susține Daniela Vidaicu, ofițeră de Program, Ambasada Suediei în Republica Moldova.

„Considerăm că multe aspecte ale relației dintre drepturile omului și mediu sunt importante. Cu toate acestea, niciuna nu este mai urgentă decât necesitatea de a proteja persoanele care lucrează, adesea cu un risc personal mare, pentru a-și proteja mediul natural de exploatarea abuzivă a resurselor și pentru a apăra dreptul la un mediu sănătos, garantat de Constituție pentru ele însele și pentru comunitățile în care trăiesc”, a menționat Iordanca-Rodica Iordanov, directoarea executivă a Asociației Obștești EcoContact.

Activitățile proiectului

Proiectul presupune monitorizarea proceselor de judecată împotriva Apărătorilor Drepturilor Omului (ADO), oferirea asistenței, inclusiv juridice, atunci când este necesar, și activități de advocacy la nivel național și internațional în cazurile împotriva ADO.

De asemenea, vor fi organizate instruiri și activități de creștere a capacităților ADO, inclusiv a apărătorilor în domeniul protecției mediului, privind standardele de protecție a drepturilor omului, standardele internaționale privind procesul echitabil, comportamentul în situații de risc, securitatea digitală, etc.

Totodată, experții proiectului vor monitoriza și vor promova un cadru legal favorabil pentru organizațiile societății civile și Apărătorii Drepturilor Omului.

Mai mult, activitățile vor fi extinse și pe teritoriul regiunii transnistrene, iar experți naționali și internaționali vor elabora ghiduri de comportament în situații de urgență în cazul intimidării sau încălcării drepturilor Apărătorilor Drepturilor Omului.

Desfășurarea proiectului, activitățile, dar și produsele elaborate în cadrul acestui program vor putea fi urmărite pe paginile web și pe rețelele de socializare, precum și pe platformele partenerilor de implementare.

Proiectul „Scut pentru apărătorii drepturilor omului – Sprijin apărătorilor drepturilor omului în Republica Moldova” este finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat de Suedia și implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), Comisia Internațională a Juriștilor-Instituții Europene (ICJ-EI) și Asociația Obștească EcoContact.

Galerie Foto