A avut loc cea de a doua ședință de supraveghere a proiectului Consolidarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în Rezervația Biosferei „Prutul de Jos”

A avut loc cea de a doua ședință de supraveghere a proiectului Consolidarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în Rezervația Biosferei „Prutul de Jos”

La 19 octombrie curent a avut cea de a doua ședință a Comitetului de Supraveghere /Consolidarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în Rezervația Biosferei „Prutul de Jos”/, cu participarea membrilor Comitetului, a echipelor de proiect din Chișinău și Cahul, reprezentanților din cadrul Ministerului Mediului și reprezentanți ai finanțatorului de proiect – Agenția Austriacă de Dezvoltare.

În cadrul evenimentului au fost prezentate realizările proiectului atinse în perioada decembrie 20 – mai 2021. Tot aici au avut loc discuții privind suportul oferit de echipa proiectului pentru APL-urile care implementează proiecte mici la nivel local, întru realizarea măsurilor de reziliență la schimbările climatice. În acest sens, au fost aprobate spre realizare, 3 proiecte, care se vor desfășura la Giurgiulești, Slobozia Mare și în Rezervația Biosferei.

De asemenea, au fost puse în discuții noi idei despre proiectele ulterioare în beneficiului comunităților din Zona Rezervației Biosferei Prutul de Jos.

Ședința a finalizat cu menționarea activităților incluse în Planul de Management al sub-bazinului Frumoasa-Crihana, care a fost supus recent consultărilor publice și consultat, ulterior, cu membrii Comitetului de Sub-bazin.

Activitatea a avut loc în cadrul proiectului Consolidarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în Rezervația Biosferei „Prutul de Jos”, implementat de AO EcoContact în parteneriat cu Centrul de Consultanță Ecologică-Cahul și finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) cu fonduri ale Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC).