Prezentarea EcoContact

Prezentarea EcoContact

Asociația EcoContact este o organizație non-guvernamentală și are drept scop promovarea proceselor de dezvoltare durabilă, protecția mediului și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale la nivel regional.  Asociația EcoContact activează la nivel local, național și regional.

Asociaţia EcoContact este succesorul oficiului Milieukontakt International în Republica Moldova. EcoContact a fost înregistrată pe 2 August 2010 şi are o experiență vastă, începând cu anul 2001, când Milieukontakt International în Moldova a demarat activitatea în domeniul protecției mediului şi a societăţii civile.

Din anul 2013, Asociația EcoContact găzduiește Centrul de Consultanță și Informații de Mediu Aarhus, creat cu sprijinul Misiunii OSCE în Moldova.

Asociația EcoContact are o echipă de experți profesioniști și bine instruiți în domeniile: mediu, științe, drept, educație, aceștia fiind implicați în promovarea valorilor ecologice, la nivel local, național și internațional.

Misiunea EcoContact: susținem îmbunătățirea calității mediului și a parteneriatelor pentru dezvoltarea durabilă a comunităților din Republica Moldova, contribuind astfel, la formarea unei societăți responsabile, ce asigură un mediu favorabil vieții generațiilor actuale și viitoare.

Viziunea EcoContact: Un mediu curat și bine protejat în comunități durabile, dezvoltate din punct de vedere economic şi social, în care drepturile omului sunt respectate.

Valorile EcoContact:

  • Responsabilitate;
  • Implicare şi acțiune;
  • Demnitate şi respect;
  • Cooperare şi parteneriat.