Centrul Aarhus

Centrul Aarhus

Din anul 2013, Asociația EcoContact găzduiește Centrul de Consultanță și Informații de Mediu Aarhus, creat cu sprijinul Misiunii OSCE în Moldova. Misiunea Centrului este de a acorda asistenţă în implementarea Convenţiei de la Aarhus la nivel naţional, regional şi local şi reprezintă rezultatul colaborării cu succes între OSCE şi CEE-ONU.

Începând cu anul 2002, OSCE sprijină înființarea şi funcționarea rețelei centrelor Aarhus. Rețeaua Centrelor Aarhus a crescut rapid în decursul anilor, ajungând în prezent la un total de 60 de centre în lume. În Republica Moldova funcţionează 2 Centre Aarhus, unul la Chişinău – găzduit de EcoContact şi unul la Tighina/Bender – găzduit de AO „Pelican”.

Centrul Aarhus asistă Guvernul în implementarea Convenției de la Aarhus și ajută cetățenii să înțeleagă și să-și exercite drepturile pe care Convenția le oferă. Pentru a obține rezultate durabile în domeniul protecției mediului, Centrul Aarhus pe lângă EcoContact tinde să atingă următoarele obiectivele strategice: