Legislația de Mediu

Legislația de Mediu

Legislaţia de mediu este o altă direcție de activitate importantă a Asociației EcoContact. Aceasta are drept obiective: monitorizarea implementării legislației de mediu din Republica Moldova, consultarea actorilor-cheie în aplicarea legislației Uniunii Europene, precum și respectarea drepturilor de mediu ale omului.

Susținem ajustarea cadrului politic în domeniul adaptării la schimbările climatice, care va contribui la îmbunătățirea asistenței medicale și a sistemelor funcționale de avertizare timpurie, pregătirea pentru situații de urgență și operațiunile de salvare, iar ca rezultat, vor fi reduse riscurile asociate cu schimbările climatice și dezastrele naturale care afectează populația.

Consultanții noștri participă la elaborarea propunerilor de acte legislative și la ședințele Grupurilor de Lucru pentru elaborarea și avizarea proiectelor de acte legislative.

Expertiza echipei EcoContact o transpunem în studii, ghiduri, rapoarte și metodologii de aplicare și interpretare a legislației de mediu.

Sprijinim alinierea legislaţiei de mediu la directivele de mediu din cadrul Acordului de Asociere RM-UE, prin elaborarea proiectelor de legi, a amendamentelor şi a instrucţiunilor ce urmează a fi puse în practică.

Dreptul la un mediu sănătos este un drept fundamental al omului. Încurajăm participarea publică și oferirea accesului la justiție în materie de mediu pentru cetățenii din țara noastră și susținem orice persoană care cere să trăiască într-un mediu sănătos, nepoluat.