Dezvoltare Durabilă

Dezvoltare Durabilă

Dezvoltarea Durabilă este una dintre direcțiile de activitate prioritare ale asociației noastre și urmărește, prin acțiunile sale, soluționarea problemelor curente, prevenind apariția consecințelor acestora pentru generațiile viitoare.

Implementăm proiecte și desfășurăm activități axate pe promovarea sustenabilității, cu accent pe: economia verde, schimbările climatice, gestionarea deșeurilor și a substanțelor chimice, educația de mediu.

Organizația noastră este membră a Grupului de Lucru Interministerial, iar prin instrumentele de care dispunem, în calitate de reprezentanți ai sectorului asociativ, monitorizăm atingerea indicatorilor de creștere economică verde din Republica Moldova și îi transpunem în acte de politici locale.

Promovăm tranziţia către un nou sistem economic, având la bază dezvoltarea durabilă care este recunoscută ca fiind cel mai bun răspuns la crizele globale ce țin de gestionarea problemelor de mediu și a celor sociale, în special, pentru țările aflate în curs de dezvoltare, precum este și Republica Moldova.

Suntem preocupați de calitatea apei potabile și de nivelul de poluare a ecosistemelor acvatice din țara noastră. Totodată, milităm pentru creșterea biodiversității și pentru o mai bună protecție a pădurilor, procese ce vor contribui la conservarea speciilor, vor menține și îmbunătăți potențialul ecosistemelor, vor reduce riscurile de inundații și rata de degradare a terenurilor (sau a solului) și vor consolida rezistența mediului la schimbările climatice.

Dezvoltăm campanii de informare şi conștientizare privind managementul deșeurilor, inclusiv deșeurile toxice, iar cu suportul experților EcoContact, oferim consultanță în domeniul realizării politicilor publice privind crearea şi gestionarea, la nivel local, a sistemului de management al deșeurilor.